2014-05-08 11:49Pressmeddelande

Nytt varularmspaket minskar svinnet

null

Drygt sex miljarder kronor.
Så stort är det svinnet i detaljhandeln varje år enligt Svensk Handel. För att minska stölder och snatterier har Stanley Security Solutions därför tagit fram ett nytt varularmspaket.

De flesta stölder i butiker är snatterier av varor som understiger 1 000 kronor. Flera undersökningar visar att en installation av varularm är ett effektivt sätt att minska antalet stölder.

– Det är svårt att säga exakt hur mycket man sparar, men man brukar säga någonstans mellan 40 och 70 procent. Larmbågar vid utgången är ofantligt avskräckande. Dessutom gör de det möjligt för butiken att exponera varor som är mer stöldbegärliga och som annars måste förvaras bakom disk, säger Mårten Gunnarsson, utvecklingsansvarig för tjänsten på Stanley Security Solutions.

Stanley Security Solutions varularmspaket är speciellt framtaget för små och medelstora butiker som i dag saknar larm eller som har ett gammalt som behövs bytas ut. Det består av en robust och smidig konstruktion som sätts vid utgången.

– Fördelen med vårt system är den stabila driften och att det sällan ger falsklarm, något som annars är ett vanligt problem. Det är också självkalibrerande vilket innebär att behovet av serviceinsatser minskar. Som butiksägare behöver man inte oroa sig lika mycket för svinn och kan i stället skapa större efterfrågan..

Fler och fler butiker inom detaljhandeln har satsat på någon form av varularm, men Mårten Gunnarsson menar att många missar att dessa behöver servas eller bytas ut för att fungera ordentligt.

– Precis som all annan högteknologisk utrustning försämras de av kyla och fukt. Larmen står ju ofta på känsliga ställen rakt ut mot gatan. Över tid finns det risk för att effektiviteten försämras och systemen slutar larma eller att falsklarmen ökar. Det gäller även etiketter och larmbrickor, säger han.

Stanley Security Solutions (fd Niscayah) är den största elektroniska säkerhetsleverantören i Europa som erbjuder innovativa helhetslösningar inom säkerhet och brandskydd. Stanley Security Solutions finns i 14 europeiska länder med över 6000 medarbetare och 200 000 kunder och ingår i Stanley Black & Decker koncernen.

Stanley Security Solutions erbjuder hela säkerhetskedjan, från riskanalys och säkerhetsteknisk design, till installation, driftsättning och underhåll. Genom moderna larmcentralstjänster erbjuds också virtuell bevakning och rondering samt krisjour.
http://www.stanleysecuritysolutions.se


Om Securitas Technology

STANLEY Security är en global säkerhetsleverantör och erbjuder innovativa helhetslösningar inom säkerhet och brandskydd. Vi ingår i Stanley Black & Decker-koncernen med fler än 60 000 anställda runt om i världen. I Sverige finns STANLEY Security på mer än 30 orter med över 900 medarbetare. Vårt erbjudande omfattar hela säkerhetskedjan från riskanalys och design, via installation och driftsättning till underhåll och daglig hantering av säkerhet.