2013-04-11 16:34Pressmeddelande

(O)säkerhetstrender i Örebro: Fler bränder drabbar skola och vård – stölder och narkotikabrott minskar

I Örebroregionen har stölder och narkotikabrott blivit allt färre, medan antalet bränder som drabbar skola och vård har ökat – trots att det finns säkra sätt att motverka detta.

Det framkom i dag på ett säkerhetsseminarium där bland andra polisen, brandkåren och säkerhetsföretaget Stanley Security Solutions pratade om trender och förändringar som påverkar säkerheten och tryggheten i Örebro.

Mattias Heimdahl, brandingenjör vid Räddningstjänsten, redogjorde för utvecklingen när det gäller bränder.

– Antalet lägenhetsbränder har fördubblats i Örebroområdet under de senaste tio åren, från 60 till 120 per år. Det ser däremot bättre ut på industrisidan. Där har bränderna minskat för alla typer av verksamheter. Det beror förmodligen på att lagstiftningen har ändrats och fått alla att skärpa sig, sade han och fortsatte:

– Vi ser dock en ökning av anlagda bränder i samlingslokaler, vårdanläggningar och skolor. Det skulle gå att få ner siffrorna med larm, fler sprinklers och ett bättre skalskydd eftersom många bränder startar utifrån.

Stefan Toll från utvecklings- och planeringsenheten hos Polisen i Örebro berättade att bedrägeri på internet och dataintrång har ökat med nästan 100 procent på ett år. En kraftig ökning stod även klotteranmälningarna för.

– Narkotikaförsäljningen har minskat liksom cykel- och bilstöld, ja stöld i allmänhet. Det som ökat markant är däremot bostadsinbrott men även toppar av metallstölder har drabbat Örebro län med regelbundenhet. Det senare är något som drabbar tillverkningsindustrin och skrotupplag.

Han berättade att polisen i Örebro har utsetts till sakkunnighetsmyndighet för metallstölder och ska ta fram metoder för att skydda mot dessa stölder. Stefan Toll sade också att de flesta stora företag nog har ett bra skydd men att mindre företag kunde hjälpas åt mer för att höja säkerheten.

– Jag rekommenderar mindre företag att samverka, att man går ihop för att hitta gemensamma lösningar som blir billigare. Man kan ju hjälpa varandra genom att se vad andra har och vad som fungerar. I dag kan ett företag vara överskyddat medan ett annat saknar skydd helt och hållet.

Stefan Toll tyckte att även större företag borde gå igenom sina befintliga skydd med jämna mellanrum.

– Det gäller att regelbundet testa sin utrustning för att se att den fungerar. Sätt på larmet och se om det går igång när någon klättrar in genom fönstret. Glöm inte de små detaljerna. Det kan till exempel handla om så små saker som att någon har ställt en yuccapalm framför en kamera på banken, vilket förstör övervakningen helt.

Ove Hägg, erbjudandeansvarig på Stanley Security Solutions, talade om att hotbilderna har förändrats och att nya har tillkommit, exempelvis identitetsstölder. Hoten är inte heller längre bara lokala utan kan vara globala.

– Det har lett till att säkerheten allt mer har blivit en strategisk fråga för ledningen. Förr kunde säkerhet vara isolerat som fastighetsskydd, men nu är det en tjänst och funktion som köps in mer som en helhet. Man köper ett säkert företag, inte bara larm och vakttimmar, sade Ove Hägg.


Niscayah har gått samman med Stanley Security Solutions och är nu den största elektroniska säkerhetsleverantören i Europa som erbjuder innovativa helhetslösningar inom säkerhet och brandskydd. Stanley Security Solutions finns i 14 europeiska länder med över 6000 medarbetare och 200 000 kunder och ingår i Stanley Black & Decker koncernen.

Stanley Security Solutions erbjuder hela säkerhetskedjan, från riskanalys och säkerhetsteknisk design, till installation, driftsättning och underhåll. Genom moderna larmcentralstjänster erbjuds också virtuell bevakning och rondering samt krisjour.
http://www.stanleysecuritysolutions.se


Om Securitas Technology

STANLEY Security är en global säkerhetsleverantör och erbjuder innovativa helhetslösningar inom säkerhet och brandskydd. Vi ingår i Stanley Black & Decker-koncernen med fler än 60 000 anställda runt om i världen. I Sverige finns STANLEY Security på mer än 30 orter med över 900 medarbetare. Vårt erbjudande omfattar hela säkerhetskedjan från riskanalys och design, via installation och driftsättning till underhåll och daglig hantering av säkerhet.