2013-10-10 13:42Pressmeddelande

Östersund och Sundsvall har sagt sitt i ny TNS Sifo:Upplever ökad brottslighet, fruktar överfall och säger ja till kameraövervakning

null

Östersund och Sundsvall har sagt sitt i ny TNS Sifo:

Upplever ökad brottslighet, fruktar överfall och säger ja till kameraövervakning

Långt mer än hälften upplever att brottsligheten har ökat. Och det man oroar sig mest för är överfall, inbrott och rån. Däremot känner de flesta sig trygga på jobbet. Så svarade invånarna i Jämtland och Västernorrland i en TNS Sifo-undersökning som gjorts på uppdrag av säkerhetsföretaget Stanley Security Solutions.

I undersökningen svarade 45,8 procent att överfall är den brottslighet som oroar dem mest. 20,8 procent oroar sig för inbrott och 6,3 procent för rån. 64,6 procent upplever att brottsligheten har ökat medan 16,7 procent svarar nej på samma fråga. När det gäller den upplevda tryggheten på arbetsplatsen känner sig dock 81,2 procent trygga eller mycket trygga.

– Givetvis är det både sorgligt och provocerande att folk i allmänhet känner att brottsligheten i samhället ökar. Det sätter verkligen behovet av säkerhet i centrum och understryker betydelsen av att tänka till lite extra kring detta område, både som privatperson och företag. Det är dock glädjande att man känner sig trygg på jobbet. Det är ju något som Stanley Security Solutions strävar efter i vår verksamhet, säger Annika Roupé, vice vd för Stanley Security Solutions.

TNS Sifo ställde även frågan vad som skulle få dem att känna sig tryggare. 43,8 procent svarade då ”civilt engagemang”, 43,8 procent uppgav ”mer resurser till ordningsmakten” och 33,3 procent sade ”hårdare lagar och regler vid hot och våld”. Ungefär var sjätte svarade ”tekniska lösningar som larm och övervakningskameror”. 14,6 procent, uppgav att övervakningskameror skulle få dem att känna sig tryggare på jobbet.

Undersökningen visade generellt en öppen syn på övervakningskameror. 60,4 procent bryr sig inte om att det finns övervakningskameror i offentliga miljöer. 54,2 procent tycker att det är okej med övervakningskameror så länge de vet om det. Endast 4,2 procent uppger att de inte vill bli filmade av övervakningskameror

– Den ökade acceptansen för kameraövervakning rimmar väl med de intryck vi får när vi träffar våra kunder. Med tanke på att man upplever att brottsligheten i samhället ökar är man generellt mer positivt inställd till de metoder som finns för att öka säkerheten. Dessutom finns många och bra regelverk kring hur kamerautrustning får användas, och allmänheten blir sannolikt mer och mer medveten om detta, säger Annika Roupé.

Några siffror ur undersökningen (i procent):

• Vad skulle få dig att känna dig tryggare i din närmiljö?

Mer civilt engagemang  43,8

Mer resurser till ordningsmakten  43,8

Hårdare lagar och regler när det gäller hot, våld och andra brott   33,3

Fler poliser  31,3

Tekniska lösningar som larm och övervakningskameror  16,7

• Upplever du ökad brottslighet i samhället?

Ja  64,6

Nej  16,7

• Vilken brottslighet oroar dig mest:

Överfall  45,8

Inbrott  20,8

Rån  6,3

Databrott  4,2

Stöld  2,1

Mordbrand        2,1

• Attityd till övervakningskameror

Har inga problem att bli filmad av övervakningskameran

så länge jag vet om det  54,4

Bryr mig inte om övervakningskameror i offentlig miljö  60,4

Är ok med övervakningskameror på platser där säkerheten är lägre  47,9

Vill inte bli filmad av övervakningskameror  4,2

Tycker inte att kamerabevakning ska vara tillåten    -

• Känner sig trygg/mycket trygg på jobbet.

Ja  81,2

Ingen svarade nej

Om undersökningen:

Undersökningen var webbaserad och genomfördes av TNS Sifo mellan den 3 maj och 8 maj 2013. Siffrorna baseras på 1 000 personer mellan 16 och 74 år, vilka representerar allmänheten över hela Sverige. Siffrorna ovan har brutits ut för regionen Mellersta Norrland där Västernorrlands och Jämtlands län ingår.

Stanley Security Solutions (fd Niscayah) är den största elektroniska säkerhetsleverantören i Europa som erbjuder innovativa helhetslösningar inom säkerhet och brandskydd. Stanley Security Solutions finns i 14 europeiska länder med över 6000 medarbetare och 200 000 kunder och ingår i Stanley Black & Decker koncernen.

Stanley Security Solutions erbjuder hela säkerhetskedjan, från riskanalys och säkerhetsteknisk design, till installation, driftsättning och underhåll. Genom moderna larmcentralstjänster erbjuds också virtuell bevakning och rondering samt krisjour.
http://www.stanleysecuritysolutions.se


Om Securitas Technology

STANLEY Security är en global säkerhetsleverantör och erbjuder innovativa helhetslösningar inom säkerhet och brandskydd. Vi ingår i Stanley Black & Decker-koncernen med fler än 60 000 anställda runt om i världen. I Sverige finns STANLEY Security på mer än 30 orter med över 900 medarbetare. Vårt erbjudande omfattar hela säkerhetskedjan från riskanalys och design, via installation och driftsättning till underhåll och daglig hantering av säkerhet.