2013-05-14 14:08Pressmeddelande

Östgötar har sagt sitt i ny TNS Sifo: Upplever ökad brottslighet, fruktar överfall och säger ja till kameraövervakning

Långt mer än hälften upplever att brottsligheten har ökat. Och det man oroar sig mest för är överfall, inbrott och rån. Däremot känner de flesta sig trygga på jobbet. Så svarade östgötarna när TNS Sifo gjorde en undersökning förra veckan i Östra Mellansverige på uppdrag av säkerhetsföretaget Stanley Security Solutions.

En ny undersökning om trygghet som genomförts av TNS Sifo på uppdrag av säkerhetsföretag Stanley Security Solutions visar att 50 procent tycker att överfall är den brottslighet som oroar dem mest. 11,7 procent oroar sig för rån, 11,1 procent för inbrott och 11,1 procent för databrott. 62,2 procent upplever att brottsligheten har ökat medan 21,2 procent svarar nej på samma fråga. När det gäller den upplevda tryggheten på arbetsplatsen känner sig dock 72,8 procent trygga eller mycket trygga.

– Givetvis är det både sorgligt och provocerande att folk i allmänhet känner att brottsligheten i samhället ökar. Det sätter verkligen behovet av säkerhet i centrum och understryker betydelsen av att tänka till lite extra kring detta område, både som privatperson och företag. Det är dock glädjande att man känner sig trygg på jobbet. Det är ju något som Stanley Security Solutions strävar efter i vår verksamhet, säger Annika Roupé, vice vd för Stanley Security Solutions.

TNS Sifo ställde även frågan vad som skulle få dem att känna sig tryggare. 38,8 procent svarade då ”civilt engagemang”, 31,1 procent uppgav ”mer resurser till ordningsmakten” och 28,9 procent sade ”fler poliser”. Drygt var femte svarade ”tekniska lösningar som larm och övervakningskameror”. Närmare var tionde, 8,9 procent, uppgav att övervakningskameror skulle få dem att känna sig tryggare på jobbet.

Undersökningen visade generellt en öppen syn på övervakningskameror. 61,1 procent sade att de inte har några problem att bli filmade av övervakningskameror så länge de vet om det. Endast 1,1 procent ansåg att kamerabevakning inte ska vara tillåten.

– Den ökade acceptansen för kameraövervakning rimmar väl med de intryck vi får när vi träffar våra kunder. Med tanke på att man upplever att brottsligheten i samhället ökar är man generellt mer positivt inställd till de metoder som finns för att öka säkerheten. Dessutom finns många och bra regelverk kring hur kamerautrustning får användas, och allmänheten blir sannolikt mer och mer medveten om detta, säger Annika Roupé.

Några siffror ur undersökningen:

• Vad skulle få dig att känna dig tryggare i din närmiljö?

Mer civilt engagemang  38,3%

Mer resurser till ordningsmakten  31,1%

Fler poliser  28,9%

Hårdare lagar och regler när det gäller hot, våld och andra brott   27,2%

Tekniska lösningar som larm och övervakningskameror  21,7%

• Upplever du ökad brottslighet i samhället?

Ja  62,2%

Nej  21,1%

• Vilken brottslighet oroar dig mest:

Överfall  50,0%

Rån  11,7%

Databrott  11,1%

Inbrott  11,1%

Stöld    3,9%

Mordbrand       2,8%

• Attityd till övervakningskameror

Har inga problem att bli filmad av övervakningskameran

så länge jag vet om det  61,1%

Bryr mig inte om övervakningskameror i offentlig miljö  43,3%

Är ok med övervakningskameror på platser där säkerheten är lägre  36,1%

Vill inte bli filmad av övervakningskameror    3,9%

Tycker inte att kamerabevakning ska vara tillåten    1,1%

• Känner sig trygg/mycket trygg på jobbet.

Ja  72,8%

Ingen svarade nej

Om undersökningen:

Undersökningen var webbaserad och genomfördes av TNS Sifo mellan den 3 maj och 8 maj 2013. Siffrorna baseras på 1 000 personer mellan 16 och 74 år, vilka representerar allmänheten över hela Sverige. Siffrorna ovan har brutits ut för regionen Östra Mellansverige där bland annat Östergötland ingår.

För mer information kontakta:

Petra Skaffloth, PR och informationsansvarig Stanley Security Solutions.


Telefon: 010-4588271

E-post: petra.skaffloth@niscayah.se

Om Stanley Security Solutions:

Stanley Security Solutions(fd Niscayah) är den största elektroniska säkerhetsleverantören i Europa som erbjuder innovativa helhetslösningar inom säkerhet och brandskydd. Stanley Security Solutions finns i 14 europeiska länder med över 6000 medarbetare och 200 000 kunder och ingår i Stanley Black & Decker koncernen.

Stanley Security Solutions erbjuder hela säkerhetskedjan, från riskanalys och säkerhetsteknisk design, till installation, driftsättning och underhåll. Genom moderna larmcentralstjänster erbjuds också virtuell bevakning och rondering samt krisjour.
http://www.stanleysecuritysolutions.se


Om Securitas Technology

STANLEY Security är en global säkerhetsleverantör och erbjuder innovativa helhetslösningar inom säkerhet och brandskydd. Vi ingår i Stanley Black & Decker-koncernen med fler än 60 000 anställda runt om i världen. I Sverige finns STANLEY Security på mer än 30 orter med över 900 medarbetare. Vårt erbjudande omfattar hela säkerhetskedjan från riskanalys och design, via installation och driftsättning till underhåll och daglig hantering av säkerhet.