2014-10-14 11:53Pressmeddelande

Övervakningskameror gör svenskar tryggare

null

I miljöexperimentet fick 1 000 personer se en bild på en offentlig plats tillsammans med en beskrivande text och sedan svara på frågan om hur trygga de skulle känna sig på platsen. Hälften av respondenterna fick informationen att det fanns en övervakningskamera på plats, hälften fick ingen information om detta. Experimentet visade att känslan av otrygghet minskade med drygt 10 procent när en övervakningskamera fanns på platsen.

– Våra tidigare undersökningar har visat att människor i allmänhet tror att all form av brottslighet har ökat. Då är det begripligt att närvaron av övervakningskameror kan skapa en känsla av trygghet, säger Katarina Mellström, vd för STANLEY Security.

Men samtidigt som otryggheten minskar så påverkas också känslan av total trygghet. Enligt experimentet minskade den 0,6 procentenheter när en övervakningskamera finns på plats.

– Att känslan av total trygghet minskar något när en övervakningskamera finns är i sig inte konstigt, utan visar snarare på att kameran höjer säkerhetsmedvetandet. En övervakningskamera signalerar att det kan vara läge att vara lite på sin vakt, och minskar därför känslan av total trygghet något. Men detta leder även till att man känner sig mindre otrygg, eftersom man vet att kameran har kontroll på vad som händer på platsen, säger Katarina Mellström.

På landsbygden visar det sig att man har större tilltro till övervakningskameror än i storstan. För respondenterna på landsbygden minskar känslan av otrygghet med 8,7 procentenheter när en kamera finns på plats, medan den i storstan till och med ökar med 1,7 procentenheter.

– Undersökningsresultatet befäster bilden av tidigare undersökningar som visar att medborgarna generellt har en positiv upplevelse av trygghetskameror. Dock har vi en problematik i gapet mellan detta och hur lagtexterna är skrivna. Våra politiker har, trots en god ambition, inte lyckats översätta medborgarnas hållning i lagtexterna, något som bör ses över, säger Björn Eriksson, ordförande för Säkerhetsbranschen och före detta rikspolischef.

Bland svenskarna generellt är äldre människor (60-74 år) de som känner sig tryggast om det finns en övervakningskamera, 20,8 procent jämfört med genomsnittet på 17,6 procent känner sig trygga eller mycket trygga. Bland unga (16-29 år) är det däremot annorlunda. Unga män känner sig i genomsnitt mer trygga om det inte finns en kamera på plats, känslan av trygghet minskar med 14 procentenheter om det finns en kamera på plats. Hos unga kvinnor minskar känslan av trygghet med 4,2 procentenheter om det finns en kamera på plats.

Om undersökningen

I den webbaserade undersökningen fick respondenterna bland annat gradera känslan av trygghet i bilden. Hälften fick informationen att en övervakningskamera finns på platsen, för den andra hälften nämns inget om övervakningskamera.

Undersökningen var webbaserad och genomfördes av TNS Sifo mellan den 19 och 23 augusti 2014. Siffrorna baseras på 1 000 personer mellan 16 och 74 år, vilka representerar allmänheten över hela Sverige.

För mer information kontakta:

Petra Skaffloth, PR och informationsansvarig STANLEY Security

Telefon: 010-458 82 71

E-post: petra.skaffloth@sbdinc.com

Björn Eriksson, ordförande i Säkerhetsbranschen och före detta rikspolischef

Telefon: 070-626 46 06

STANLEY Security är den största elektroniska säkerhetsleverantören i Europa som erbjuder innovativa helhetslösningar inom säkerhet och brandskydd. STANLEY Security finns i 14 europeiska länder med över 6000 medarbetare och 200 000 kunder och ingår i Stanley Black & Decker koncernen.

STANLEY Security erbjuder hela säkerhetskedjan, från riskanalys och säkerhetsteknisk design, till installation, driftsättning och underhåll. Genom moderna larmcentralstjänster erbjuds också virtuell bevakning och rondering samt krisjour.
http://www.stanleysecurity.se/


Om Securitas Technology

STANLEY Security är en global säkerhetsleverantör och erbjuder innovativa helhetslösningar inom säkerhet och brandskydd. Vi ingår i Stanley Black & Decker-koncernen med fler än 60 000 anställda runt om i världen. I Sverige finns STANLEY Security på mer än 30 orter med över 900 medarbetare. Vårt erbjudande omfattar hela säkerhetskedjan från riskanalys och design, via installation och driftsättning till underhåll och daglig hantering av säkerhet.