2014-09-08 10:32Pressmeddelande

Övervakningskameror gör sydsvenskar tryggare

null

Fler sydsvenskar än Sveriges genomsnitt känner sig tryggare när övervakningskameror finns på offentliga platser. Dessutom är sydsvenskar mer oroliga för inbrott och känner sig mindre utsträckning trygga i skolan och i sitt eget kvarter under nattetid än genomsnittet.

I en ny undersökning som TNS Sifo har genomfört på uppdrag av säkerhetsföretaget Stanley Security Solutions framkommer att 25 procent av sydsvenskarna känner sig tryggare i en miljö med övervakningskameror jämfört med 17,6 procent av det svenska genomsnittet. Dessutom visar undersökningen att sydsvenskarna i mindre utsträckning känner sig trygga när övervakningskameror saknas på offentliga platser.

Vidare visar undersökningen att invånarna i Sydsverige är mer oroliga för inbrott i samhället jämfört med övriga landet, både ur ett samhälleligt perspektiv och ett mer individuellt perspektiv.

– Våra tidigare undersökningar har visat att människor i allmänhet tror att all form av brottslighet har ökat. Då är det begripligt att närvaron av övervakningskameror kan skapa en känsla av trygghet. En anledning att sydsvenskar oroar sig för inbrott kan vara att fler än genomsnittet faktiskt själva har råkat ut för detta, alternativt har någon i sin närhet som drabbats. Detta gäller 23,5 procent jämfört med 16,8 procent i hela landet, säger Katarina Mellström, vd för Stanley Security Solutions

På frågan om hur trygg man känner sig på vissa platser svarar sydsvenskar i lägre utsträckning än landets genomsnitt att man känner sig trygg eller mycket trygg i skolan (27,5 procent jämfört med 32,5 procent) och i sitt kvarter/bostadsområde nattetid 65,3 procent jämfört med 70,4 procent).

I Sydsverige har man dock en något mer bakåtlutad inställning än det svenska genomsnittet när det gäller hur mycket man egentligen kan råda över säkerheten. 33,3 procent säger att de inte tänker så mycket på säkerhet och olika risker eftersom det bara skapar oro. Genomsnittssiffran i Sverige på detta är 27,3 procent. 

Sydsvenskarnas lösning på säkerhetsproblemen är i högre utsträckning än landets genomsnitt en satsning på hårdare lagar och regler när det gäller hot, våld och andra brott (47,1 procent mot hela landets 38,8 procent).

Om undersökningen

I den webbaserade undersökningen fick respondenterna bland annat gradera känslan av trygghet i följande bild. Hälften fick informationen att en övervakningskamera finns på platsen, för den andra hälften nämns inget om övervakningskamera.

25 procent av de sydsvenska respondenterna som fick informationen om övervakningskamera finns på platsen känner sig trygga eller mycket trygga, vilket kan jämföras med det svenska genomsnittet på 17,6 procent. Av de respondenter som inte fick information om att övervakningskamera finns på platsen svarade 14,3 procent av sydsvenskarna att de kände sig trygga eller mycket trygga. Detta kan jämföras det svenska genomsnittet på 18,2 procent.

Undersökningen var webbaserad och genomfördes av TNS Sifo mellan den 19 och 23 augusti 2014. Siffrorna baseras på 1 000 personer mellan 16 och 74 år, vilka representerar allmänheten över hela Sverige. Siffrorna ovan har brutits ut för regionen Sydsverige där Skåne och Blekinge län ingår. 

Stanley Security Solutions (fd Niscayah) är den största elektroniska säkerhetsleverantören i Europa som erbjuder innovativa helhetslösningar inom säkerhet och brandskydd. Stanley Security Solutions finns i 14 europeiska länder med över 6000 medarbetare och 200 000 kunder och ingår i Stanley Black & Decker koncernen.

Stanley Security Solutions erbjuder hela säkerhetskedjan, från riskanalys och säkerhetsteknisk design, till installation, driftsättning och underhåll. Genom moderna larmcentralstjänster erbjuds också virtuell bevakning och rondering samt krisjour.
http://www.stanleysecuritysolutions.se


Om Securitas Technology

STANLEY Security är en global säkerhetsleverantör och erbjuder innovativa helhetslösningar inom säkerhet och brandskydd. Vi ingår i Stanley Black & Decker-koncernen med fler än 60 000 anställda runt om i världen. I Sverige finns STANLEY Security på mer än 30 orter med över 900 medarbetare. Vårt erbjudande omfattar hela säkerhetskedjan från riskanalys och design, via installation och driftsättning till underhåll och daglig hantering av säkerhet.