2008-04-23 14:06Pressmeddelande

Peter Ragnarsson lämnar Securitas Systems

Securitas Systems AB (publ.), under namnändring till Niscayah Group AB (publ.), meddelar idag att Peter Ragnarsson under 2008 lämnar sin befattning som ekonomi- och finansdirektör. Peter lämnar bolaget för ett annat uppdrag utanför koncernen. Han efterträds av Håkan Gustavson, idag CFO på Enea.

Ytterligare information:
Juan Vallejo, VD och Koncernchef +46 (0) 10 458 8000
Åsa Larsson, IR- och kommunikationschef +46 (0) 10 458 8017


Håkan Gustavson
Utbildning: Civilekonom, Stockholms Handelshögskola
Tidigare befattningar: CFO Media Edgecia Europe, Middle East & Africa, CFO TME Europe, Director Mergers & Acquisitions Young&Rubicam Europe

Securitas Systems AB (publ) under namnändring till Niscayah Group AB (publ) är en världsledande säkerhetspartner som erbjuder kompletta säkerhetslösningar för kunder med höga krav på säkerhet inom marknadssegment som bank och finans, industri, försvar, sjukvård och detaljhandel. Företagets tjänster är baserade på modern teknologi och inkluderar tillträdeskontroll, videoövervakning, inbrottsskydd, och brandskydd. Securitas Systems är noterat på OMX Nordic Exchange Stockholm, Nordiska listan (mid cap). Årsstämman som hölls tisdagen den 22 april 2008 beslutade att ändra företagets namn till Niscayah Group AB. Efter sedvanlig registrering hos Bolagsverket kommer bolaget att återfinnas på den Nordiska listan under företagsnamnet Niscayah och med kortnamn NISC. Detta förväntas ta ca 1 vecka från och med 23 april 2008.

Detta pressmeddelande finns även på Securitas Systems hemsida: www.securitassystems.com


Informationen är sådan som Securitas Systems AB (publ) ska offentliggöra enligt svensk lag om börs- och clearingverksamhet och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 april 2008 kl.14.00.


Om Securitas Technology

STANLEY Security är en global säkerhetsleverantör och erbjuder innovativa helhetslösningar inom säkerhet och brandskydd. Vi ingår i Stanley Black & Decker-koncernen med fler än 60 000 anställda runt om i världen. I Sverige finns STANLEY Security på mer än 30 orter med över 900 medarbetare. Vårt erbjudande omfattar hela säkerhetskedjan från riskanalys och design, via installation och driftsättning till underhåll och daglig hantering av säkerhet.