2009-12-17 09:05Pressmeddelande

Posten Norden har tecknat ramavtal med Niscayah

Posten Norden och Niscayah har tecknat ett ramavtal som siktar mot framtiden och innebär ett långsiktigt och strategiskt säkerhetsarbete.

- Vi går nu från lokalt till centralt. Från en operativ nivå till en taktiskt och strategisk nivå, berättar Alexander Wallstén, koncernsäkerhetschef på Posten Norden.

- Uppdraget handlar mycket om att ta fram metoder för hur Posten Norden ska sköta sitt säkerhetsarbete över tid, berättar Hans Rosander, affärsområdeschef på Niscayah.

- Det är ett stort förtroende vi fått, att få arbeta långsiktig och gemensamt med nya kreativa och strategiska lösningar. Ett utmanande och roligt arbete, säger Jörgen Söderlund, avtalsansvarig på Niscayah.

Niscayah kommer att ha ett helhetsansvar för Posten Nordens fysiska säkerhet i form av elektroniska säkerhetssystem och säkerhetsteknik. Från beställning, i vissa fall projektering, till driftsättning och vidare till service, underhåll och

Varför valde ni Niscayah som säkerhetspartner?

- Framförallt för att de har en beprövad modell för ett helhetsåtagande och tar ansvar för hela funktionen, och att deras säkerhetssystem har en beprövad livscykel. Att de har internationell täckning är också viktigt för oss. För några år sedan kunde leverantörer av säkerhetsteknik i princip bara leverera teknik och inget annat. Niscayah var bland de första i branschen att kundanpassa och ta helhetsansvar för säkerhetsfunktionen, vilket var ett stort steg framåt, säger Alexander Wallstén.


För ytterligare information:
Hans Rosander, affärsområdeschef, Niscayah AB 010-458 78 11

Detta pressmeddelande finns även på Niscayahs hemsida: www.niscayah.se


Om Securitas Technology

STANLEY Security är en global säkerhetsleverantör och erbjuder innovativa helhetslösningar inom säkerhet och brandskydd. Vi ingår i Stanley Black & Decker-koncernen med fler än 60 000 anställda runt om i världen. I Sverige finns STANLEY Security på mer än 30 orter med över 900 medarbetare. Vårt erbjudande omfattar hela säkerhetskedjan från riskanalys och design, via installation och driftsättning till underhåll och daglig hantering av säkerhet.