2009-12-09 20:12Pressmeddelande

Rotork Sweden förlänger avtal med Niscayah

Rotork Sweden AB i Falun, tillverkare av manöverdon, har förlängt sitt avtal med Niscayah avseende Systematiskt Brandskyddsarbete.

Varför har ni valt att förlänga avtalet med Niscayah?

- För att Niscayah är lokala och för att det fungerar så bra med dem. Vi har fått bra stöd och snabb hjälp när det behövts. De har kompetenta medarbetare där som ger oss bra svar på de frågor vi ställer, säger Michael Johansson, brandskyddskontrollant på Rotork Sweden AB.

Ansvarig projektledare på Niscayah är brandingenjör Hans Relefors. Han förklarar Niscayahs åtagande så här:
-Vi har en väldigt bra relation med Rotork Sweden och har nu uppdaterat vårt avtal med dem så att det passar deras aktuella behov. Avtalet innebär att vi tar hand om dokumentation, riskinventering och utbildning kring deras systematiska brandskyddsarbete.

För ytterligare information:
Hans Relefors, ansvarig projektledare, Niscayah AB                                    010-458 75 71

Detta pressmeddelande finns även på Niscayahs hemsida: www.niscayah.se

Bakgrundsinformation:

Niscayah AB, som ingår i Niscayah Group AB (publ.), är Sveriges ledande säkerhetspartner inom teknisk säkerhet. Tillsammans med våra kunder utvecklar vi innovativa och kostnadseffektiva system och tjänster, för att minimera risker och konsekvenser i samklang med kundernas kärnverksamheter och lönsamhetskrav.

Rotork Sweden AB tillverkar manöverdon till en mängd olika branscher världen över, med högsta krav på driftsäkerhet och tillförlitlighet. (Källa: www.remotecontrol.se)


Om Securitas Technology

STANLEY Security är en global säkerhetsleverantör och erbjuder innovativa helhetslösningar inom säkerhet och brandskydd. Vi ingår i Stanley Black & Decker-koncernen med fler än 60 000 anställda runt om i världen. I Sverige finns STANLEY Security på mer än 30 orter med över 900 medarbetare. Vårt erbjudande omfattar hela säkerhetskedjan från riskanalys och design, via installation och driftsättning till underhåll och daglig hantering av säkerhet.