2009-02-19 15:50Pressmeddelande

Sandvik Coromant i Gimo tecknar serviceavtal med Niscayah

Sandvik Coromants stora anläggning i Gimo kräver ett omfattande brandskydd, särskilt som man i produktionsprocesserna hanterar höga temperaturer, brännbara gaser och vätskor. Brandskyddets funktion säkras nu genom ett behovsanpassat serviceavtal med Niscayah.

Företaget har idag ett heltäckande automatiskt brandlarm.

Hur viktigt är det med kontinuerlig service för er del?

- Väldigt viktigt, för att behålla värde och funktion i brandskyddsanläggningen. Det går ut på att tidigt upptäcka bränder. Vi har någonstans mellan 15 och 30 rena brandtillbud per år. Utan välfungerande brandskydd skulle sådant kunna leda till stora konsekvenser, förklarar Per Jonsson, säkerhetschef, Sandvik Coromant, Gimo.

Avtalet man nu tecknat med Niscayah är helt behovsanpassat. Ingår gör bland annat felavhjälpning, utbildning av egen personal, fullservice, utbyte av komponenter och kvartalsprov av brandskyddsanläggningen enligt SBF:s krav.

- Vi har tittat på vilka tjänster de använt de senaste två åren och sedan bakat ihop det i ett avtal. De får nu precis det de behöver till en fast månadskostnad, berättar Johan von Sydow, servicechef på Niscayah.

Är ni nöjda med det nya serviceavtalet?

- Ja, vi är nöjda och jag hoppas att Niscayah också är det. Vi tycker att vi får väldigt snabb och bra service av Niscayah till en rimlig kostnad, säger Per Jonsson, säkerhetschef, Sandvik Coromant, Gimo.

För ytterligare information:
Johan von Sydow, Servicechef, Niscayah AB, 010- 458 85 89.


Detta pressmeddelande finns även på Niscayahs hemsida: www.niscayah.se


Bakgrundsinformation:

Niscayah AB, som ingår i Niscayah Group AB (publ.), är Sveriges ledande säkerhetspartner inom teknisk säkerhet. Tillsammans med våra kunder utvecklar vi innovativa och kostnadseffektiva system och tjänster, för att minimera risker och konsekvenser i samklang med kundernas kärnverksamheter och lönsamhetskrav.

Sandvik Coromant är världsledande tillverkare av skärverktyg för metallindustrin, med mer än 25,000 produkter.


Om Securitas Technology

STANLEY Security är en global säkerhetsleverantör och erbjuder innovativa helhetslösningar inom säkerhet och brandskydd. Vi ingår i Stanley Black & Decker-koncernen med fler än 60 000 anställda runt om i världen. I Sverige finns STANLEY Security på mer än 30 orter med över 900 medarbetare. Vårt erbjudande omfattar hela säkerhetskedjan från riskanalys och design, via installation och driftsättning till underhåll och daglig hantering av säkerhet.