2015-06-18 08:00Pressmeddelande

​Scandinavian Photo utbildar sig i hantering av hot och våld för säkrare butiker

null

Foto- och videoföretaget Scandinavian Photo ville i början av året fortsätta värna om en öppen och inbjudande butiksmiljö för sina kunder och samtidigt trygga sin personal vid hotfulla situationer. Resultatet blev en utbildning i maj hos säkerhetsföretaget Stanley Security där säljpersonalen tränades i hantering av hot och våld. Ett 20-tal medarbetare fick under en heldag bland annat lära sig om lagar, gärningsmannaprofiler, skydd och rutiner och beteende vid hot samt krishantering.

- Kursen gav många nya insikter om säkerhet. Ibland är det t.ex. omöjligt att undvika ensamarbete i våra butiker. Kursen pekade på nödvändigheten av effektiva larmmöjligheter och goda rutiner, säger Victoria Söderlind, HR-ansvarig på Scandinavian Photo.

- Att ha inbjudande butiker och samtidigt försvåra för tjuvar och snattare är två motstridiga intressen. Kursen gav vår säljpersonal större förståelse för säkerhet och hur vi kan hantera hotfulla situationer i butiken, säger Sonny Helman, säkerhetsansvarig på Scandinavian Photo.

Stanley Security hjälper företag och organisationer med att bland annat förebygga hot och våld på arbetsplatser. Säkerhetsföretaget har specialkompetens inom utredningar och riskhantering.

- Vi har uppmärksammat ett ökat behov av kunskaper kring hot och våld på arbetsplatser och kan med hjälp av vår särskilda enhet för utredning och riskhantering erbjuda utbildning för säkrare arbetsmiljöer, säger David Alvén, konsultchef på Stanley Security

STANLEY Security är en global säkerhetsleverantör och erbjuder innovativa helhetslösningar inom säkerhet och brandskydd. Vi ingår i Stanley Black & Decker-koncernen med fler än 45 000 anställda runt om i världen. I Sverige finns STANLEY Security på mer än 30 orter med över 800 medarbetare. Vårt erbjudande omfattar hela säkerhetskedjan från riskanalys och design, via installation och driftsättning till underhåll och daglig hantering av säkerhet. Läs mer på STANLEYSecurity.se


Om Securitas Technology

STANLEY Security är en global säkerhetsleverantör och erbjuder innovativa helhetslösningar inom säkerhet och brandskydd. Vi ingår i Stanley Black & Decker-koncernen med fler än 60 000 anställda runt om i världen. I Sverige finns STANLEY Security på mer än 30 orter med över 900 medarbetare. Vårt erbjudande omfattar hela säkerhetskedjan från riskanalys och design, via installation och driftsättning till underhåll och daglig hantering av säkerhet.