2015-11-20 13:01Pressmeddelande

​Schenker AB tecknar ramavtal med STANLEY Security för att standardisera säkerheten

null

Schenker AB tecknar ramavtal med STANLEY Security för kamerasystem och -tjänster. Avtalet omfattar alla bolag inom DB Schenkerkoncernen inklusive de DB Schenkeranslutna BTF-åkerierna.

- Vi vill standardisera och centralisera Schenker AB:s inköp av säkerhet, och med hjälp av ramavtalet skapa enklare hantering, ökad kvalitet och kostnadseffektivitet, säger Mikael Schwartz, Regional Security Manager på DB Schenker North & East.

Ramavtalet omfattar hyra genom Stanley ASSURE eller köp av kamerasystem, servicetjänster för kamerasystem och larmcentralstjänster, såsom kameraverifiering och kamerarondering.

- Vi är mycket glada och stolta över vårt samarbete med Schenker AB, och ser fram mot att få bidra till att ytterligare systematisera deras säkerhetsarbete med hjälp av ramavtalet, säger Magnus Nilsson, Key Account Manager på STANLEY Security.

STANLEY Security har ett eget expertteam för säkerhet inom transport och logistik och har utvecklat anpassade säkerhetslösningar för branschen.

Centraliserade säkerhetslösningar– som exempelvis ett gemensamt passersystem eller en gemensam larmcentral som hanterar många logistikanläggningar – är allt vanligare. Att säkerställa behörigheter genom att kontrollera körkort och fraktsedlar vid passager, känna igen fordon genom nummerplåtsavkänning vid in- och utfarter och säkra uppställningsplatser med hjälp av kameralösningar är några områden som STANLEY Security hjälper transportbranschen med.

En annan viktig aspekt är säkerheten för de transporter som kör högt värde, där krävs spårbarhet och positionering av fordonen i realtid via larmcentral och överfallslarm för chaufförer.

Om DB Schenker
DB Schenker i Sverige erbjuder allt från landtransporter för svålväl privatpersoner som företag, internationella sjö- och flygfrakter och konsulttjänster till lager- och logistiklösningar. Som Sveriges största logistikföretag arbetar vi aktivt med miljöfrågor och strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare. Vi har 4 000 medarbetare och finns representerade över hela Sverige. Vi ingår i Deutsche Bahn AG:s transport- och logistikdivision. För mer information gå in på www.dbschenker.com/se

STANLEY Security är en global säkerhetsleverantör och erbjuder innovativa helhetslösningar inom säkerhet och brandskydd. Vi ingår i Stanley Black & Decker-koncernen med fler än 45 000 anställda runt om i världen. I Sverige finns STANLEY Security på mer än 30 orter med över 800 medarbetare. Vårt erbjudande omfattar hela säkerhetskedjan från riskanalys och design, via installation och driftsättning till underhåll och daglig hantering av säkerhet. Läs mer på STANLEYSecurity.se


Om Securitas Technology

STANLEY Security är en global säkerhetsleverantör och erbjuder innovativa helhetslösningar inom säkerhet och brandskydd. Vi ingår i Stanley Black & Decker-koncernen med fler än 60 000 anställda runt om i världen. I Sverige finns STANLEY Security på mer än 30 orter med över 900 medarbetare. Vårt erbjudande omfattar hela säkerhetskedjan från riskanalys och design, via installation och driftsättning till underhåll och daglig hantering av säkerhet.