2006-12-29 09:01Pressmeddelande

Securitas Systems expanderar till Italien genom förvärvet av CIS

Securitas Systems AB (publ.) expanderar i Europa och förvärvar 75 procent av italienska CIS SpA (CIS). CIS är en ledande säkerhetssystemintegratör för den italienska bankmarknaden. CIS försäljning 2006 uppskattas till 126 MSEK (14 MEUR) och förvärvet förväntas bidra positivt till koncernens omsättning och resultat 2007.

CIS har över tjugo års erfarenhet inom säkerhetsbranschen och är en av Italiens ledande leverantörer av integrerade säkerhets- och övervakningstjänster till banksektorn. CIS förväntade försäljning för år 2006 är 126 MSEK (14 MEUR) och företaget har cirka 70 anställda. Köpeskillingen är i intervallet 6-9x EBITDA och priset fastställs efter bokslutet 2006.

"Med förvärvet av CIS stärker vi vår kontinentaleuropeiska närvaro och adderar Italien på Systems karta. Den italienska marknaden är dynamisk och växer just nu något snabbare än övriga Europa, dock från en lägre nivå. Förvärvet av CIS är ett naturligt steg för Systems strategi att bli marknadsledande inom utvalda segment som har god tillväxt och höga säkerhetskrav" säger Juan Vallejo, VD och koncernchef för Securitas Systems.

"CIS har vuxit snabbt de senaste åren i nära samarbete med några av Italiens banker. Som ett led i att stärka företaget och bredda tjänsteutbudet ytterligare till dessa kunder ser vi det som ett naturligt steg att bli en del av Systems, som redan har stark position inom banksäkerhet i Europa, med omfattande outsourcing-kontrakt för banker i många länder" säger Silvio Dorato, huvudägare och VD/Styrelseordförande i CIS Spa.


Ytterligare information:

Juan Vallejo, VD och Koncernchef +46 8 657 76 00
Peter Ragnarsson, Direktör Ekonomi och Finans +46 8 657 76 00
Åsa Larsson, IR och Kommunikationschef +46 70 660 7433

Detta pressmeddelande finns även på Securitas Systems hemsida: www.securitassystems.com


Securitas Systems AB (publ) är en världsledande systemintegratör inom säkerhet som erbjuder kompletta säkerhetslösningar för kunder med höga krav på säkerhet inom marknadssegment som bank och finans, industri, försvar, sjukvård och detaljhandel. Systems tjänster är baserade på modern teknologi och inkluderar tillträdeskontroll, videoövervakning, inbrottsskydd, och brandskydd. Den totala årliga försäljningen uppgår till cirka 6 Mdr SEK, företaget har 4 900 anställda och är verksamt i 13 europeiska länder samt i USA, Hong Kong och Australien. Systems är noterat på den Nordiska listan (mid cap) med ticker SYSI. För ytterligare information om Securitas Systems se: www.securitassystems.comOm Securitas Technology

STANLEY Security är en global säkerhetsleverantör och erbjuder innovativa helhetslösningar inom säkerhet och brandskydd. Vi ingår i Stanley Black & Decker-koncernen med fler än 60 000 anställda runt om i världen. I Sverige finns STANLEY Security på mer än 30 orter med över 900 medarbetare. Vårt erbjudande omfattar hela säkerhetskedjan från riskanalys och design, via installation och driftsättning till underhåll och daglig hantering av säkerhet.