2006-10-20 12:48Pressmeddelande

Securitas Systems förvärv i Norge

Securitas Systems i Norge har köpt alla aktier i NOR Security AS. NOR Security är en systemintegratör som tillhandahåller skräddarsydda säkerhetslösningar inom specifika kundsegment så som polis- och rättsväsendet samt industri. Med detta förvärv kommer Securitas Systems i Norge att bredda sin marknadsposition samt även stärka sin ställning som leverantör av integrerade lösningar till kunder med höga säkerhetskrav. NOR Securitys förväntade försäljning för år 2006 är 15 MNOK (17 MSEK). Förvärvet förväntas bidra positivt till koncernens omsättning och resultat 2006. Förvärvet förutsätter godkännande av norska konkurrensmyndigheten.

Ytterligare information:

Juan Vallejo, VD och Koncernchef +46 8 657 71 81
Peter Ragnarsson, Direktör Ekonomi och Finans +46 8 657 74 70
Åsa Larsson, Kommunikation and Investor Relations Manager +46 8 657 74 33

Detta pressmeddelande finns även på Securitas Systems hemsida: www.securitassystems.com


Securitas Systems AB (publ) är en världsledande systemintegratör inom säkerhet som erbjuder kompletta säkerhetslösningar för kunder med höga krav på säkerhet inom marknadssegment som bank och finans, industri, försvar, sjukvård och detaljhandel. Systems tjänster är baserade på modern teknologi och inkluderar tillträdeskontroll, videoövervakning, inbrottsskydd, och brandskydd. Den totala årliga försäljningen uppgår till cirka 6 Mdr, företaget har 4 900 anställda och är verksamt i 13 europeiska länder samt i USA, Hong Kong och Australien. Systems är noterat på den Nordiska listan (mid cap) med ticker SYSI. För ytterligare information om Securitas Systems se: www.securitassystems.com


Om Securitas Technology

STANLEY Security är en global säkerhetsleverantör och erbjuder innovativa helhetslösningar inom säkerhet och brandskydd. Vi ingår i Stanley Black & Decker-koncernen med fler än 60 000 anställda runt om i världen. I Sverige finns STANLEY Security på mer än 30 orter med över 900 medarbetare. Vårt erbjudande omfattar hela säkerhetskedjan från riskanalys och design, via installation och driftsättning till underhåll och daglig hantering av säkerhet.