2007-09-05 09:31Pressmeddelande

Securitas Systems förvärvar F+H electronic i Tyskland

Securitas Systems har förvärvat F+H electronic. Företaget tillhandahåller elektroniska säkerhetslösningar till industri och banksektorn. Med förvärvet av F+H electronic, stärker Securitas Systems sin nationella närvaro och verksamhet i Tyskland.

F+H electronic har 35 anställda och omsatte under 2006 42 MSEK (4.5 MEUR). Förvärvet slutförs 5 september, 2007 och förväntas bidra marginellt till Securitas Systems omsättning och resultat 2007.

”F+H electronic är ett företag med hög kompetens inom integrerade säkerhetssystem. Med förvärvet stärker vi vår position inom integration av säkerhetssystem på den tyska marknaden”, säger Juan Vallejo, VD och koncernchef för Securitas Systems AB.

För ytterligare information:
Juan Vallejo, VD och Koncernchef +46 8 657 76 00
Peter Ragnarsson, Finansdirektör +46 8 657 76 00
Åsa Larsson, IR- och Kommunikationschef +46 70 660 7433


Detta pressmeddelande finns även på Securitas Systems hemsida: www.securitassystems.com

Securitas Systems AB (publ) är en världsledande systemintegratör inom säkerhet som erbjuder kompletta säkerhetslösningar för kunder med höga krav på säkerhet inom marknadssegment som bank och finans, industri, försvar, sjukvård och detaljhandel. Systems tjänster är baserade på modern teknologi och inkluderar tillträdeskontroll, videoövervakning, inbrottsskydd, och brandskydd. Den totala årliga försäljningen uppgår till cirka 6 Mdr SEK, företaget har 5 400 anställda och är verksamt i 14 europeiska länder samt i USA, Hong Kong och Australien. Systems är noterat på den Nordiska listan (mid cap) med ticker SYSI. För ytterligare information om Securitas Systems se: www.securitassystems.com


Om Securitas Technology

STANLEY Security är en global säkerhetsleverantör och erbjuder innovativa helhetslösningar inom säkerhet och brandskydd. Vi ingår i Stanley Black & Decker-koncernen med fler än 60 000 anställda runt om i världen. I Sverige finns STANLEY Security på mer än 30 orter med över 900 medarbetare. Vårt erbjudande omfattar hela säkerhetskedjan från riskanalys och design, via installation och driftsättning till underhåll och daglig hantering av säkerhet.