2007-11-01 09:18Pressmeddelande

Securitas Systems förvärvar i USA

Securitas Systems har förvärvat PEI Systems Incorporated, en av de största integratörerna inom elektroniska säkerhetssystem i New York Metropolitan området. Köpeskillingen är i intervallet 6-9x EBITDA.

PEI Systems har över trettio års erfarenhet inom säkerhetsbranschen och är en av New York och New Jersey områdets ledande leverantörer av integrerade säkerhets- och övervakningstjänster till blue chip företag. PEI Systems försäljning för år 2006 var cirka 73 MSEK (11,4 MUSD) varav 20 % är service kontrakt. Företaget har 40 anställda och förvärvet förväntas ha neutral påverkan på koncernens försäljning och resultat 2007.

”Förvärvet av PEI Systems är ett bra exempel på hur vi kommer att kunna öka vår förmåga att leverera säkerhetslösningar till den viktiga blue chip sektorn. PEI Systems har lång erfarenhet inom säkerhetssystemintegration och är kända för att tillhandahålla skräddarsydda säkerhetssystem med hög kvalité till sina kunder. Förvärvet av PEI Systems är i linje med vår strategi att öka service innehållet i vår amerikanska verksamhet”, säger Juan Vallejo, VD och Koncernchef för Securitas Systems AB.

För ytterligare information:
Juan Vallejo, VD och Koncernchef +46 8 657 76 00
Peter Ragnarsson, Finansdirektör +46 8 657 76 00
Åsa Larsson, IR- och Kommunikationschef +46 70 660 7433

Detta pressmeddelande finns även på Securitas Systems hemsida: www.securitassystems.com

Securitas Systems AB (publ) är en världsledande systemintegratör inom säkerhet som erbjuder kompletta säkerhetslösningar för kunder med höga krav på säkerhet inom marknadssegment som bank och finans, industri, försvar, sjukvård och detaljhandel. Systems tjänster är baserade på modern teknologi och inkluderar tillträdeskontroll, videoövervakning, inbrottsskydd, och brandskydd. Den totala årliga försäljningen uppgår till cirka 6.3 Mdr SEK, företaget har 5 400 anställda och är verksamt i 14 europeiska länder samt i USA, Hong Kong och Australien. Systems är noterat på den Nordiska listan (mid cap) med ticker SYSI. För ytterligare information om Securitas Systems se: www.securitassystems.com


Om Securitas Technology

STANLEY Security är en global säkerhetsleverantör och erbjuder innovativa helhetslösningar inom säkerhet och brandskydd. Vi ingår i Stanley Black & Decker-koncernen med fler än 60 000 anställda runt om i världen. I Sverige finns STANLEY Security på mer än 30 orter med över 900 medarbetare. Vårt erbjudande omfattar hela säkerhetskedjan från riskanalys och design, via installation och driftsättning till underhåll och daglig hantering av säkerhet.