2006-12-29 09:08Pressmeddelande

Securitas Systems förvärvar Larmassistans Teknik AB i Sverige

Securitas Systems har träffat avtal om att förvärva Larmassistans Teknik Sverige AB. Förvärvet slutförs under första kvartalet 2007 efter sedvanlig due diligence granskning. Larmassistans Teknik tillhandahåller elektroniska säkerhetssystem och säkerhetstjänster och omsatte under 2005 80 MSEK
(9 MEUR). Förvärvet förväntas bidra positivt till Securitas Systems omsättning och resultat 2007.

Larmassistans Teknik tillhandahåller elektroniska säkerhetssystem för företag och myndigheter och är särskilt starka inom offentlig sektor och kommersiella fastigheter i Stockholmsregionen. Försäljning under 2005 uppgick till 80 MSEK (9 MEUR) och företaget har cirka 100 anställda.

"Larmassistans Teknik har hög kompetens inom integrerade säkerhetssystem och en affärsmodell som passar väl in i Systems. Detta förvärv förstärker vår organisation och marknadsposition i Storstockholmsområdet. Förvärvet är också i linje med vår strategi att förvärva bolag som är specialiserade mot specifika kundsegment. Vi är därför väldigt glada över att få välkomna Larmassistans Teknik till Systems", säger Juan Vallejo, VD och koncernchef för Securitas Systems AB.

"Vår organisation har vuxit snabbt och vi känner oss nu redo att ta nästa steg. I Systems får vi en stabil ägare som kan tillföra struktur, erfarenhet och stabilitet. Med Systems i ryggen får vi ta del av en världsledande aktörs kunskap", säger Richard Allenäs-Sommer, VD för Larmassistans Teknik.


Ytterligare information:

Juan Vallejo, VD och Koncernchef +46 8 657 76 00
Peter Ragnarsson, Direktör Ekonomi och Finans +46 8 657 76 00
Åsa Larsson, IR och Kommunikationschef +46 70 660 7433

Detta pressmeddelande finns även på Securitas Systems hemsida: www.securitassystems.com


Securitas Systems AB (publ) är en världsledande systemintegratör inom säkerhet som erbjuder kompletta säkerhetslösningar för kunder med höga krav på säkerhet inom marknadssegment som bank och finans, industri, försvar, sjukvård och detaljhandel. Systems tjänster är baserade på modern teknologi och inkluderar tillträdeskontroll, videoövervakning, inbrottsskydd, och brandskydd. Den totala årliga försäljningen uppgår till cirka 6 Mdr SEK, företaget har 4 900 anställda och är verksamt i 13 europeiska länder samt i USA, Hong Kong och Australien. Systems är noterat på den Nordiska listan (mid cap) med ticker SYSI. För ytterligare information om Securitas Systems se: www.securitassystems.comOm Securitas Technology

STANLEY Security är en global säkerhetsleverantör och erbjuder innovativa helhetslösningar inom säkerhet och brandskydd. Vi ingår i Stanley Black & Decker-koncernen med fler än 60 000 anställda runt om i världen. I Sverige finns STANLEY Security på mer än 30 orter med över 900 medarbetare. Vårt erbjudande omfattar hela säkerhetskedjan från riskanalys och design, via installation och driftsättning till underhåll och daglig hantering av säkerhet.