2008-01-25 11:52Pressmeddelande

Securitas Systems köper svenskt brandskyddsföretag

Securitas Systems köper svenska Förebygget Brandskydd AB. Förvärvet slutförs under första kvartalet 2008. Köpeskillingen är i intervallet 4-7x EBITDA.

Förebygget Brandskydd tillhandahåller brandskyddstjänster för företag och myndigheter över hela landet. Försäljningen under 2007 uppgick till 11 MSEK (1,2 MEUR) och företaget har 9 anställda.

Ytterligare information:
Åsa Larsson, IR och Kommunikationschef +46 (0)10 458 8017


Detta pressmeddelande finns även på Securitas Systems hemsida: www.securitassystems.com


Securitas Systems AB (publ) är en världsledande säkerhetspartner som erbjuder kompletta säkerhetslösningar för kunder med höga krav på säkerhet inom marknadssegment som bank och finans, industri, försvar, sjukvård och detaljhandel. Systems tjänster är baserade på modern teknologi och inkluderar tillträdeskontroll, videoövervakning, inbrottsskydd, och brandskydd.Om Securitas Technology

STANLEY Security är en global säkerhetsleverantör och erbjuder innovativa helhetslösningar inom säkerhet och brandskydd. Vi ingår i Stanley Black & Decker-koncernen med fler än 60 000 anställda runt om i världen. I Sverige finns STANLEY Security på mer än 30 orter med över 900 medarbetare. Vårt erbjudande omfattar hela säkerhetskedjan från riskanalys och design, via installation och driftsättning till underhåll och daglig hantering av säkerhet.