2006-11-07 15:46Pressmeddelande

Securitas Systems publicerar delårsrapport torsdagen den 16 november 2006

Securitas Systems AB publicerar finansiell rapport för januari-september 2006, torsdagen den 16 november kl 08.00 svensk tid. Pressmeddelandet kommer att finnas tillgängligt på Systems hemsida direkt efter publicering.

Agenda (svensk tid)

08.00
Rapporten offentliggörs
Rapporten skickas som pressmeddelande och publiceras automatiskt på www.securitassystems.com efter offentliggörande.

09.00
Presentationsbilder
Presentationsbilderna finns tillgängliga på Systems hemsida.

12.00
Presskonferens
Systems ledning presenterar rapporten samt svarar på frågor. Efter presskonferensen finns Systems ledning tillgänglig för intervjuer i en halvtimme.

Plats: Securitashuset, Lindhagensplan 70, 102 28 Stockholm, Sweden.

För att följa presskonferensen per telefon (och ställa frågor) vänligen registrera er via länken:
https://eventreg2.conferencing.com/inv/reg.html?Acc=4841130700&Conf=172995, och följ instruktionerna eller ring +44 (0)20 7162 0125.

För att följa en live-webcast av presskonferensen, besök www.securitassystems.com.

Inspelade versioner:
Inspelad version av webcasten kommer att finnas tillgänglig på Systems hemsida och och en telefoninspelad version av presskonferensen kommer att finnas tillgänglig fram till den 16 december på telefonnummer +44 (0)20 7031 4064 eller 46 (0)8 505 203 33, kod: 725395.

Prenumerera på pressmeddelanden
För att prenumerera på framtida rapporter och pressmeddelanden från Systems, vänligen gå till www.securitassystems.com och välj prenumerera under "Investor Relations".


Ytterligare information:

Åsa Larsson, Communications and Investor Relations Manager +46 (0)8 657 74 33
Else Trägårdh, Investor Relations Officer +46 (0)8 657 7672


Securitas Systems AB (publ) är en världsledande systemintegratör inom säkerhet som erbjuder kompletta säkerhetslösningar för kunder med höga krav på säkerhet inom marknadssegment som bank och finans, industri, försvar, sjukvård och detaljhandel. Systems tjänster är baserade på modern teknologi och inkluderar tillträdeskontroll, videoövervakning, inbrottsskydd, och brandskydd. Den totala årliga försäljningen uppgår till cirka 6 Mdr SEK, företaget har 4 900 anställda och är verksamt i 13 europeiska länder samt i USA, Hong Kong och Australien. Systems är noterat på den Nordiska listan (mid cap) med ticker SYSI. För ytterligare information om Securitas Systems se: www.securitassystems.com


Om Securitas Technology

STANLEY Security är en global säkerhetsleverantör och erbjuder innovativa helhetslösningar inom säkerhet och brandskydd. Vi ingår i Stanley Black & Decker-koncernen med fler än 60 000 anställda runt om i världen. I Sverige finns STANLEY Security på mer än 30 orter med över 900 medarbetare. Vårt erbjudande omfattar hela säkerhetskedjan från riskanalys och design, via installation och driftsättning till underhåll och daglig hantering av säkerhet.