2007-12-14 10:21Pressmeddelande

Securitas Systems stärker sin position inom detaljhandeln i USA

Securitas Systems har genomfört ett inkråmsförvärv av Securex, en division av LP Innovations, Inc. Köpeskillingen är i intervallet 5-6x EBITDA.

Securex tillhandahåller installation, service och övervakningslösningar till LP Innovations kundbas inom detaljhandeln. LP Innovations är en ledande leverantör av konsulttjänster och lösningar för förlustkontroll till detaljhandeln i USA.

”Förvärvet av Securex regionala och nationella övervaknings- och servicekontrakt är i linje med vår strategi att öka andelen service och tjänster i vår amerikanska verksamhet” säger Juan Vallejo, VD och koncernchef för Securitas Systems AB.


Ytterligare information:
Åsa Larsson, IR och Kommunikationschef +46 (0)10 458 8017


Detta pressmeddelande finns även på Securitas Systems hemsida: www.securitassystems.com


Securitas Systems AB (publ) är en världsledande säkerhetspartner som erbjuder kompletta säkerhetslösningar för kunder med höga krav på säkerhet inom marknadssegment som bank och finans, industri, försvar, sjukvård och detaljhandel. Systems tjänster är baserade på modern teknologi och inkluderar tillträdeskontroll, videoövervakning, inbrottsskydd, och brandskydd


Om Securitas Technology

STANLEY Security är en global säkerhetsleverantör och erbjuder innovativa helhetslösningar inom säkerhet och brandskydd. Vi ingår i Stanley Black & Decker-koncernen med fler än 60 000 anställda runt om i världen. I Sverige finns STANLEY Security på mer än 30 orter med över 900 medarbetare. Vårt erbjudande omfattar hela säkerhetskedjan från riskanalys och design, via installation och driftsättning till underhåll och daglig hantering av säkerhet.