2008-04-08 13:19Pressmeddelande

Securitas Systems tecknar avtal med Saab för bevakningssystem på kriminalvårdsanstalter

Securitas Systems Sverige AB, ett dotterbolag i Securitas Systemskoncernen, har tecknat ett avtal med Saab AB värt 215 miljoner kronor för att leverera kundanpassade säkerhetssystem och tjänster till nya säkerhetsanstalter och häkten i Sverige.

Uppdraget ingår i det kontrakt som Saab har tecknat med Specialfastigheter AB som ansvarar för Kriminalvårdens fastigheter.

”Vi är glada över att Saab återigen har valt oss som teknisk säkerhetspartner och framför allt i ett segment som är intressant och växer snabbt. Affären är ytterligare ett steg för oss in i detta kundsegment” säger Mikael Pettersson, VD för Securitas Systems Sverige AB.

Enligt kontraktet med Specialfastigheter är Saab totalentreprenör och kommer att leverera bevakningssystem till fyra bevakningscentraler medan Securitas Systems svarar för huvuddelen av funktionsanpassning, projektledning, design för installation samt support och underhåll.


Ytterligare information:
Åsa Larsson, IR och Kommunikationschef +46 (0)10 458 8017


Detta pressmeddelande finns även på Securitas Systems hemsida: www.securitassystems.com

Securitas Systems AB (publ) är en världsledande säkerhetspartner som erbjuder kompletta säkerhetslösningar för kunder med höga krav på säkerhet inom marknadssegment som bank och finans, industri, försvar, sjukvård och detaljhandel. Systems tjänster är baserade på modern teknologi och inkluderar tillträdeskontroll, videoövervakning, inbrottsskydd, och brandskydd. Securitas Systems AB är noterat på OMX Nordic Exchange Stockholm, Nordiska listan (mid cap). I april byter bolaget namn till Niscayah Group AB. Formellt kommer namnbytet att föreläggas årsstämman för beslut och genomföras den 22 april 2008. Därefter återfinns bolaget på den nordiska listan under företagsnamnet Niscayah och med kortnamn NISC.


Om Securitas Technology

STANLEY Security är en global säkerhetsleverantör och erbjuder innovativa helhetslösningar inom säkerhet och brandskydd. Vi ingår i Stanley Black & Decker-koncernen med fler än 60 000 anställda runt om i världen. I Sverige finns STANLEY Security på mer än 30 orter med över 900 medarbetare. Vårt erbjudande omfattar hela säkerhetskedjan från riskanalys och design, via installation och driftsättning till underhåll och daglig hantering av säkerhet.