2016-11-22 08:44Pressmeddelande

SKL Kommentus Inköpscentral tecknar ramavtal med STANLEY Security Sverige AB

null

I dag kan STANLEY Security stolt meddela att SKL Kommentus Inköpscentral har valt att teckna ett nytt rikstäckande ramavtal gällande larmcentralstjänster med STANLEY Security. Ramavtalet som ska täcka organisationer och upphandlande myndigheters behov av larmtjänster löper i fyra år och ligger helt i linje med STANLEY Securitys strategi att växa inom offentlig marknad. Ramavtalet ger Sveriges kommuner, landsting och regioner möjligheten att avropa hållbara säkerhetstjänster för att skydda medborgarna och öka välfärden.

― STANLEY Security ser fram emot att erbjuda de ca 940 avropsberättigade parter inom främst kommun och landsting professionell kompetens och stöd inom säkerhetsområdet med ambitionen att tillföra mervärden som tryggar och säkrar miljöer så effektivt som möjligt, säger Fredrik Sundin, Försäljningschef på STANLEY Security.

― STANLEY Security har länge arbetat med att leverera förstklassig säkerhet till Sveriges offentliga sektor och har därför lång expertis och bred insikt i den offentliga sektorns behov av säkerhetslösningar. Vi har förståelse för den offentliga sektorns utmaningar och dess krav på transparens gentemot allmänheten. STANLEY Security är oerhört glad över att ha blivit vald till en av de 12 möjliga ramavtalsleverantörerna, säger Niclas Gustafsson, Försäljnings- och Marknadsdirektör på STANLEY Security.

Om SKL Kommentus Inköpscentral

SKL Kommentus Inköpscentral, SKI, är en inköpscentral som arbetar med samordnade upphandlingar. SKI erbjuder samtliga kommuner, landsting och regioner och deras bolag att använda de samordnade ramavtal som SKI upphandlar. 

STANLEY Security är en global säkerhetsleverantör och erbjuder innovativa helhetslösningar inom säkerhet och brandskydd. Vi ingår i Stanley Black & Decker-koncernen med fler än 45 000 anställda runt om i världen. I Sverige finns STANLEY Security på mer än 30 orter med över 800 medarbetare. Vårt erbjudande omfattar hela säkerhetskedjan från riskanalys och design, via installation och driftsättning till underhåll och daglig hantering av säkerhet. Läs mer på STANLEYSecurity.se


Om Securitas Technology

STANLEY Security är en global säkerhetsleverantör och erbjuder innovativa helhetslösningar inom säkerhet och brandskydd. Vi ingår i Stanley Black & Decker-koncernen med fler än 60 000 anställda runt om i världen. I Sverige finns STANLEY Security på mer än 30 orter med över 900 medarbetare. Vårt erbjudande omfattar hela säkerhetskedjan från riskanalys och design, via installation och driftsättning till underhåll och daglig hantering av säkerhet.