2017-12-20 15:55Pressmeddelande

STANLEY Security blir Sveriges första Anläggarfirma UTM

null

Under december stod det klart att STANLEY Security, som första och nu enda företag i Sverige, uppfyller kraven enligt SBF 2018:1 och blir Anläggarfirma utrymningslarm med talat meddelande. En certifiering som vi är oerhört stolta över.

En anläggning försedd med utrymningslarm med talat meddelande underlättar utrymningen av en byggnad i händelse av brand. Det talande meddelandet ger en tydlig information om en händelse och bidrar till en snabbt påbörjad utrymning – utrymningstiden blir kortare i jämförelse med enbart en akustisk signal.

I samverkan med övrigt brandskydd bidrar därför anläggningen till att såväl rädda liv som att reducera brandskadekostnader.

― Certifieringen är en naturlig utveckling för oss som marknadsledande aktör och en kvalitetsstämpel som visar att vi som företag upprätthåller och arbetar utefter de processer som normer, regelverk och anvisningar kräver. Vi ser det som en självklarhet att nationellt uppfylla dessa krav på kompetens och på så vis ge våra kunder en betydligt enklare urvalsprocess vilket även resulterar i en bättre och tryggare säkerhetslösning, säger Carl Vilhelm Crona, Nordic Sales Director Fire på STANLEY Security Sverige.

Certifikatet utfärdas av SBSC Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering AB och överlämnades officiellt till STANLEY Security av representanter från SBSC i Brandskyddsföreningen lokaler på Liljeholmen i Stockholm under onsdagen.

STANLEY Security är en global säkerhetsleverantör och erbjuder innovativa helhetslösningar inom säkerhet och brandskydd. Vi ingår i Stanley Black & Decker-koncernen med fler än 60 000 anställda runt om i världen. I Sverige finns STANLEY Security på mer än 30 orter med over 900 medarbetare. Vårt erbjudande omfattar hela säkerhetskedjan från riskanalys och design, via installation och driftsättning till underhåll och daglig hantering av säkerhet. Läs mer på STANLEYSecurity.se


Om Securitas Technology

STANLEY Security är en global säkerhetsleverantör och erbjuder innovativa helhetslösningar inom säkerhet och brandskydd. Vi ingår i Stanley Black & Decker-koncernen med fler än 60 000 anställda runt om i världen. I Sverige finns STANLEY Security på mer än 30 orter med över 900 medarbetare. Vårt erbjudande omfattar hela säkerhetskedjan från riskanalys och design, via installation och driftsättning till underhåll och daglig hantering av säkerhet.