2018-05-30 13:00Pressmeddelande

STANLEY Security delade ut årets TRYGG-Stipendium

null

Detta år var det tredje året i rad som STANLEY Security delade ut TRYGG-stipendiet i samband med Angeredsutmaningen, som är ett initiativ taget av Angeredsgymnasiet. Det övergripande syftet med utmaningen är att öka möjligheterna för unga människor att bygga sin framtid i samhället. Gymnasiets elever består till stor del av studerande med en annan språklig- samt kulturell bakgrund som har studerat i Sverige under en mycket kort tid, vilket har begränsat deras syn på omvärlden och framtiden. Men tack vare gymnasieskolans engagerade elever och deras vilja att hjälpa andra, skapar man tillsammans en bana för en hållbar samhällsutveckling.

TRYGG-stipendiet tilldelades i år till Fatima Afarah, som genomfört fantastiska insatser gällande motverkande av segregation, utsatthet och utanförskap, med motivationen;

”Med sitt starka engagemang för människors rättigheter, lika värde och delaktighet i samhället bidrar Fatima med en otrolig uppfinningsrikedom och förmåga att förändra och sporra andra. Fatima är en förebild för både tjejer och killar på Angeredsgymnasiet, där hon hjälper nya elever – mestadels nyanlända – att lära sig språket och att lyckas med sina studier. Hon uppmanar dessutom andra unga tjejer att stå upp för sina rättigheter och driver utöver det en ideell förening som arbetar mot kvinnlig könsstympning. Vi vill med detta stipendium tacka, stötta och ge massa motivation till ett fortsatt fantastiskt arbete.”

”Fatimas arbete för mänskliga rättigheter, inkluderande av andra samt engagemang för att skapa en tryggare vardag på Angered ser vi på STANLEY Security som mycket inspirerande. Därför var det en självklarhet för oss att stötta Fatima i detta genom att tilldela henne TRYGG-stipendiet. Att skapa en tryggare tillvaro i samhället är något vi på STANLEY Security värdesätter otroligt högt. Därför vill vi tacka Fatima för hennes fantastiska insatser och önskar henne all lycka framöver med detta pågående arbete”, säger Niclas Gustafsson, Försäljnings- och Marknadsdirektör på STANLEY Security Sverige.

STANLEY Security verkar i sin affärsverksamhet aktivt för en positiv samhällsutveckling inom områden såsom arbetsplatser, skolor och i hem. Genom att tilldela Trygg-stipendiet om 10 000 kr vill STANLEY Security uppmärksamma och tacka unga människor som brinner för att hjälpa andra och skapa en tryggare tillvaro. Detta stipendium kan även uppmärksamma innovatörer av särskilt intressanta eller betydelsefulla systemlösningar, produkter och tjänster som bidrar till en mer hållbar samhällsutveckling.


Du kan läsa mer om årets Angeredsutmaning här!

STANLEY Security är en global säkerhetsleverantör och erbjuder innovativa helhetslösningar inom säkerhet och brandskydd. Vi ingår i Stanley Black & Decker-koncernen med fler än 60 000 anställda runt om i världen. I Sverige finns STANLEY Security på mer än 30 orter med över 900 medarbetare. Vårt erbjudande omfattar hela säkerhetskedjan från riskanalys och design, via installation och driftsättning till underhåll och daglig hantering av säkerhet. Läs mer på STANLEYSecurity.se


Om Securitas Technology

STANLEY Security är en global säkerhetsleverantör och erbjuder innovativa helhetslösningar inom säkerhet och brandskydd. Vi ingår i Stanley Black & Decker-koncernen med fler än 60 000 anställda runt om i världen. I Sverige finns STANLEY Security på mer än 30 orter med över 900 medarbetare. Vårt erbjudande omfattar hela säkerhetskedjan från riskanalys och design, via installation och driftsättning till underhåll och daglig hantering av säkerhet.