2017-06-13 08:45Pressmeddelande

STANLEY Security delade ut TRYGG-stipendiet 2017

null

Den 2 juni delade STANLEY Security ut TRYGG-stipendiet för tredje året i rad och även detta år gick utmärkelsen till en elev på Angeredsgymnasiet. Företaget har sedan 2014 antagit Angeredsutmaningen som är skolans initiativ till att skapa bryggor mellan sina elever och näringslivet. Majoriteten av eleverna på Angeredsgymnasiet har en annan språklig bakgrund än svenska och har ofta haft mycket kort studietid i Sverige vilket gjort att deras framtids- och omvärldssyn blivit begränsad. För att inspirera och peppa eleverna har STANLEY Security antagit utmaningen och väljer varje år ut en elev som på något sätt hjälpt till att trygga miljön på skolan samt haft en påverkan på skolans personal och elever i stort.

Årets vinnare av TRYGG-stipendiet är Nosha Goriel som aktivt arbetat med ett mycket viktigt ämne, att stoppa mobbning och motverka fördomar. Nosha tog emot sitt pris under studentceremonin av Johan Lenander, Försäljningschef inom Säkerhet på STANLEY Security med motiveringen:

”Med sitt starka engagemang för att stoppa mobbning har Nosha Goriel bidragit till en tryggare skolmiljö för eleverna på Angeredsgymnasiet. Nosha har osjälviskt stått upp för elever som upplevt mobbning och kränkningar på skolan och varit en stöttepelare utan dess like. Med stort mod har hon sagt ifrån när något varit fel och även kämpat för att uppnå en frisinnad klass utan fördomar. Hon är en stor förebild för andra elever och personal och lämnar ett stort intryck på skolans fortsatta arbete mot mobbning. Vi vill med detta stipendium tacka, stötta och ge motivation till Nosha och hennes fortsatta kämparglöd i att skapa ett tryggare samhälle för ungdomar.”

Att förebygga och minimera otrygghet i samhället är nyckeln i STANLEY Securitys affärsverksamhet och i detta ingår även att motarbeta segregation, utsatthet och utanförskap. Med hjälp av TRYGG-stipendiet på 10 000 kr vill STANLEY Security uppmärksamma och säga tack till ungdomar som brinner för att hjälpa andra och skapa en tryggare vardag i Angered.


Det övergripande syftet med TRYGG stipendiet är att öka möjligheter för unga människor att bland annat genom goda exempel bana väg för hållbar samhällsutveckling. Stipendiet kan även uppmärksamma innovatörer av särskilt intressanta eller betydelsefulla systemlösningar, tjänster och produkter.

STANLEY Security är en global säkerhetsleverantör och erbjuder innovativa helhetslösningar inom säkerhet och brandskydd. Vi ingår i Stanley Black & Decker-koncernen med fler än 60 000 anställda runt om i världen. I Sverige finns STANLEY Security på mer än 30 orter med över 800 medarbetare. Vårt erbjudande omfattar hela säkerhetskedjan från riskanalys och design, via installation och driftsättning till underhåll och daglig hantering av säkerhet. Läs mer på STANLEYSecurity.se


Om Securitas Technology

STANLEY Security är en global säkerhetsleverantör och erbjuder innovativa helhetslösningar inom säkerhet och brandskydd. Vi ingår i Stanley Black & Decker-koncernen med fler än 60 000 anställda runt om i världen. I Sverige finns STANLEY Security på mer än 30 orter med över 900 medarbetare. Vårt erbjudande omfattar hela säkerhetskedjan från riskanalys och design, via installation och driftsättning till underhåll och daglig hantering av säkerhet.