2019-06-03 15:54Pressmeddelande

STANLEY Security delar ut årets TRYGG-stipendium

null

STANLEY Security har för femte året i rad delat ut TRYGG-stipendiet i samband med Angeredsutmaningen, ett initiativ taget av Angeredsgymnasiet i syfte att skapa bryggor mellan sina elever och näringslivet. En stor del av gymnasiets elever har studerat i Sverige under kort tid och har annan språklig samt kulturell bakgrund, vilket resulterat i att deras framtids- och omvärldssyn blivit begränsad. På skolan finns många eldsjälar och syftet med TRYGG-stipendiet är att unga människor ska få ökade möjligheter att bana väg för hållbar samhällsutveckling.

Årets TRYGG-stipendium tilldelades Laila Karam som är en stor inspiration, bland annat genom sitt engagemang i samhällsfrågor. Hon tog emot sitt pris av STANLEY Securitys Försäljningschef Region Väst, Ulf Hillhammar med motiveringen:

”Med starkt engagemang och mod arbetar Laila för ett hållbart samhälle och mänskliga rättigheter. Laila visar prov på stort civilkurage genom att stå upp emot orättvisa. Med både ord och handling inspirerar hon och skapar förändring. Hon är en förebild för såväl elever som personal på skolan. Laila hjälper inte bara sina klasskamrater med läxläsning och CV:n utan får dem även att engagera sig i samhällsfrågor och välgörenhet, bland annat genom insamlingar som hon startar. Hon har fantastiska möjligheter framför sig och vi vill med detta stipendium stötta Laila i hennes fina arbete och motivera till fortsatt engagemang.”

- Laila är ett föredöme för andra människor i och med hennes arbete för jämställdhet och allas lika värde, vilket vi på STANLEY Security vill uppmärksamma. Det mod och engagemang hon visar är otroligt inspirerande och med stipendiet vill vi uppmuntra Laila till att fortsätta i samma riktning och önska henne all lycka i framtiden, säger Niclas Gustafsson, Försäljnings- och Marknadsdirektör på STANLEY Security.

Att förebygga och minimera otrygghet i samhället är nyckeln i STANLEY Securitys affärsverksamhet och i detta ingår även att motarbeta segregation, utsatthet och utanförskap. Med hjälp av TRYGG-stipendiet på 10 000 kr vill STANLEY Security uppmärksamma och säga tack till ungdomar som brinner för att hjälpa andra och strävar efter att skapa en tryggare vardag i Angered. Stipendiet kan även uppmärksamma innovatörer av särskilt intressanta eller betydelsefulla systemlösningar, tjänster och produkter.

STANLEY Security är en global säkerhetsleverantör och erbjuder innovativa helhetslösningar inom säkerhet och brandskydd. Vi ingår i Stanley Black & Decker-koncernen med fler än 60 000 anställda runt om i världen. I Sverige finns STANLEY Security på mer än 30 orter med över 900 medarbetare. Vårt erbjudande omfattar hela säkerhetskedjan från riskanalys och design, via installation och driftsättning till underhåll och daglig hantering av säkerhet. Läs mer på STANLEYSecurity.se


Om Securitas Technology

STANLEY Security är en global säkerhetsleverantör och erbjuder innovativa helhetslösningar inom säkerhet och brandskydd. Vi ingår i Stanley Black & Decker-koncernen med fler än 60 000 anställda runt om i världen. I Sverige finns STANLEY Security på mer än 30 orter med över 900 medarbetare. Vårt erbjudande omfattar hela säkerhetskedjan från riskanalys och design, via installation och driftsättning till underhåll och daglig hantering av säkerhet.