2018-06-14 07:00Pressmeddelande

STANLEY Security får fortsatt förtroende från Migrationsverket

null

STANLEY Security vill med stolthet meddela det fortsatta samarbetet med Migrationsverket. Det nya avtalet är upphandlat via Kammarkollegiets ramavtal och där STANLEY Security var en av totalt fem aktörer som var med i upphandlingarna. Efter en tids upphandlingar stod det klart att Migrationsverket fortsatt vill ha STANLEY Security som sin säkerhetspartner av tekniska säkerhetslösningar och lås.

 — Vi är oerhört glada för att Migrationsverket gett oss fortsatt förtroende att vara deras leverantör av säkerhetstekniska lösningar på nationell nivå. Migrationsverkets verksamhet har under de senaste åren varit utsatta för ett ökat antal hot – och våldsincidenter vilket också inneburit ökade krav på säkerheten. Att vi på nytt får detta förtroende visar på vår förmåga att möta våra kunders ofta komplexa krav men också att vi fortsätter att ligga i framkant på marknaden, säger Niclas Gustafsson, Försäljnings- och Marknadsdirektör på STANLEY Security.

 — Avtalet ger oss förutsättningar att fortsätta vårt långsiktiga arbete med säkerhet- och trygghetshöjande åtgärder. STANLEY Securitys breda kompetens och höga förmåga hjälper oss krympa ”gapet” mellan tänkt säkerhet och faktisk säkerhet, vilket känns bra, säger Björn Nord, Funktionsansvarig Fysisk och Teknisk Säkerhet för Migrationsverket.

I det nytecknade avtalet har STANLEY Security fått förtroendet att fortsätta arbetet med Migrationsverket i 2 år, med möjlighet till 2 års förlängning. Överenskommelsen mellan parterna är rikstäckande och STANLEY Security innehar exklusivitet när det gäller leverans av tekniska säkerhetslösningar och lås för Migrationsverkets administrativa lokaler och förvar. Avtalet innefattar även option för larmcentralstjänster. 

STANLEY Security är en global säkerhetsleverantör och erbjuder innovativa helhetslösningar inom säkerhet och brandskydd. Vi ingår i Stanley Black & Decker-koncernen med fler än 60 000 anställda runt om i världen. I Sverige finns STANLEY Security på mer än 30 orter med över 900 medarbetare. Vårt erbjudande omfattar hela säkerhetskedjan från riskanalys och design, via installation och driftsättning till underhåll och daglig hantering av säkerhet. Läs mer på STANLEYSecurity.se


Om Securitas Technology

STANLEY Security är en global säkerhetsleverantör och erbjuder innovativa helhetslösningar inom säkerhet och brandskydd. Vi ingår i Stanley Black & Decker-koncernen med fler än 60 000 anställda runt om i världen. I Sverige finns STANLEY Security på mer än 30 orter med över 900 medarbetare. Vårt erbjudande omfattar hela säkerhetskedjan från riskanalys och design, via installation och driftsättning till underhåll och daglig hantering av säkerhet.