2015-11-18 15:05Pressmeddelande

​STANLEY Security säkrar europeiska forskningsanläggningen ESS i Lund

null

Skanska har valt STANLEY Security som leverantör av det fysiska skyddet av forskningsanläggningen European Spallation Source (ESS) i Lund, det vill säga inbrott-, passer-, kamera- och låssystem samt perimeterskydd. Projektet omfattar alltifrån design och installation till driftsättning av säkerhetssystemets alla komponenter, och kommer att påbörjas omgående med slutleverans av första etapperna 2019. 

- Säkerheten är a och o för en anläggning som ESS. Därför ställer vi mycket höga krav när det gäller till exempel in- och utpasseringssystem och kameraövervakning, säger Kent Hedin, Head of Convential Facilities Division på ESS.

Samarbetet är ett resultat av en omfattande upphandling som STANLEY Security vann baserat på företagets projektorganisation och tidigare erfarenhet av liknande säkerhetsprojekt. STANLEY Security har även stor erfarenhet av projektets samarbetsmodell, som bland annat ställer höga krav på partnerskap och gemensamma mål i projektet.

Att STANLEYSecurity kommer in tidigt i projektet innebär att man enklare kan säkerställa de mest fördelaktiga säkerhetslösningarna för anläggningen redan i projekteringsfasen

- Vi är mycket stolta över att bli valda, säger Martin Sirvell, försäljningschef på STANLEY Security. Och med tanke på projektets komplexitet och längd kommer vi att utveckla många nya intressanta säkerhetslösningar inom projektet under de kommande åren.


Om ESS
European Spallation Source (ESS) är en tvärvetenskaplig forskningsanläggning baserad på världens mest kraftfulla neutronkälla som byggs i nordöstra Lund. ESS kan liknas vid ett gigantiskt mikroskop som använder neutroner istället för ljus för att studera material för att förstå hur de är uppbyggda och hur de fungerar.

ESS kommer att vara upp till 100 gånger kraftfullare än dagens ledande anläggningar och öppna upp nya möjligheter för forskare inom områden som hälsa, miljö, energi, klimat, transporter, teknik, medicin och arkeologi. ESS är ett europeiskt partnerskap där, partnerländerna samverkar för att designa, finansiera, bygga och driva anläggningen.

ESS är ett av världens största byggprojekt vad gäller vetenskaplig och teknisk infrastruktur. 2000-3000 forskare från hela världen förväntas årligen besöka anläggningen för att utföra experiment,. ESS beräknas producera de första neutronerna 2019 och vara I full drift 2025 med 22 forskningsstationer.

Mer om ESS här: www.esss.se

STANLEY Security är en global säkerhetsleverantör och erbjuder innovativa helhetslösningar inom säkerhet och brandskydd. Vi ingår i Stanley Black & Decker-koncernen med fler än 45 000 anställda runt om i världen. I Sverige finns STANLEY Security på mer än 30 orter med över 800 medarbetare. Vårt erbjudande omfattar hela säkerhetskedjan från riskanalys och design, via installation och driftsättning till underhåll och daglig hantering av säkerhet. Läs mer på STANLEYSecurity.se


Om Securitas Technology

STANLEY Security är en global säkerhetsleverantör och erbjuder innovativa helhetslösningar inom säkerhet och brandskydd. Vi ingår i Stanley Black & Decker-koncernen med fler än 60 000 anställda runt om i världen. I Sverige finns STANLEY Security på mer än 30 orter med över 900 medarbetare. Vårt erbjudande omfattar hela säkerhetskedjan från riskanalys och design, via installation och driftsättning till underhåll och daglig hantering av säkerhet.