2019-09-23 14:29Pressmeddelande

STANLEY Security skriver avtal med Kriminalvården

null

STANLEY Security har skrivit avtal med Kriminalvården efter en upphandling där fem företag deltog i ett första skede. Avtalet gäller installation och utveckling av ett nytt överordnat system samt kamerasystem, då Kriminalvården önskade ersätta deras befintliga. Det omfattar ett 20 månader långt projekt på tre av Kriminalvårdens stora anstalter. Affären innebär möjligheter för fler tjänster från STANLEY Security.

- Att STANLEY Security har vunnit denna upphandling är vi mycket stolta över. Det är ett prestigefyllt uppdrag att få möjlighet att leverera vårt system till högriskanläggningar, där säkerheten är av absolut största vikt för verksamheten. Att Kriminalvården anförtror oss med uppdraget är ytterligare ett bevis på att vi står starkast på marknaden gällande säkerhetstekniska lösningar, säger Niclas Gustafsson, Försäljnings- och Marknadsdirektör på STANLEY Security. 

STANLEY Security är en global säkerhetsleverantör och erbjuder innovativa helhetslösningar inom säkerhet och brandskydd. Vi ingår i Stanley Black & Decker-koncernen med fler än 60 000 anställda runt om i världen. I Sverige finns STANLEY Security på mer än 30 orter med över 900 medarbetare. Vårt erbjudande omfattar hela säkerhetskedjan från riskanalys och design, via installation och driftsättning till underhåll och daglig hantering av säkerhet. Läs mer på STANLEYSecurity.se


Om Securitas Technology

STANLEY Security är en global säkerhetsleverantör och erbjuder innovativa helhetslösningar inom säkerhet och brandskydd. Vi ingår i Stanley Black & Decker-koncernen med fler än 60 000 anställda runt om i världen. I Sverige finns STANLEY Security på mer än 30 orter med över 900 medarbetare. Vårt erbjudande omfattar hela säkerhetskedjan från riskanalys och design, via installation och driftsättning till underhåll och daglig hantering av säkerhet.