2021-05-12 12:35Pressmeddelande

STANLEY Security skyddar SCA:s anläggningar i Västernorrland

Härnösands pelletsfabrik. Foto: Juliana YondtHärnösands pelletsfabrik. Foto: Juliana Yondt

STANLEY Security och SCA utökar sitt befintliga avtal om säkerhetstjänster i Västernorrland. Avtalet innebär bland annat att STANLEY Security levererar brandskydd och passersystem till ett av SCA:s justerverk (virkessortering) samt leverans av passersystem och kameraanläggning till en av Sveriges största pelletsfabriker, belägen i Härnösand.

Den typen av anläggningar som detta avtal omfattar är komplexa och kräver stor kunskap om de risker och behov som finns. Det är därför glädjande att SCA har gett oss ett ökat förtroende och valt oss som leverantör av både brandskydd och passersystem, säger Niclas Gustafsson, Försäljnings- och marknadsdirektör på STANLEY Security.


Om Securitas Technology

STANLEY Security är en global säkerhetsleverantör och erbjuder innovativa helhetslösningar inom säkerhet och brandskydd. Vi ingår i Stanley Black & Decker-koncernen med fler än 60 000 anställda runt om i världen. I Sverige finns STANLEY Security på mer än 30 orter med över 900 medarbetare. Vårt erbjudande omfattar hela säkerhetskedjan från riskanalys och design, via installation och driftsättning till underhåll och daglig hantering av säkerhet.