2013-10-31 12:49Pressmeddelande

Stanley Security Solutions lanserar kris-app

null

Alla organisationer riskerar att hamna i en oförutsedd kris, till exempel en brand eller en olycka. Därför har Stanley Security Solutions tagit fram ett kommunikationsverktyg för krishantering för alla smartphones, läsplattor och datorer.

– Det är en app som innehåller aktuella krisrutiner och checklistor. Med appen får alla berörda information samtidigt oavsett var de befinner sig så att krisarbetet kan starta innan krisgruppen är på plats, säger David Alvén, Risk Managementkonsult på Stanley Security Solutions.

Krisappen som är framtagen av Design Mobile för Stanley Security Solutions räkning är en webbapplikation som fungerar på valfri smartphone, läsplatta eller dator. Den är huvudsakligen uppbyggd av tre områden: larmlistor, checklistor och en chatt. Under larmlistor ligger exempelvis kontaktuppgifter till samtliga personer i krisledningsgruppen. Dessa uppdateras centralt så att kontaktuppgifterna alltid är aktuella.

Under checklistor kan det finnas listor för olika scenarion som är specifika för brand, elavbrott och olyckor. Listorna består av instruktioner för hur och vad samt i vilken ordning saker bör göras vid en kris.

– Vid en kris är det lätt att drabbas av panik. Det måste gå fort och man måste göra saker i rätt ordning.  Eftersom inte alla vet hur de ska agera vid en kris, så får de instruktioner i appen. Dessutom är det praktiskt att all information samlas på ett ställe. Få personer har nummer till alla som berörs av en kris, säger David Alvén.

I chatten eller loggen kan man informera och meddela beslut till alla i en viss grupp på en och samma gång. Detta är krypterat och sker via sms och mejl. Information loggas också för utvärdering i efterhand.

– Oavsett hur bra rutiner man har är det alltid någon som missar informationen när det blir kris. Med denna app kan man vara säker på att alla får informationen samtidigt.

Före en kris kan appen användas till att skapa och samla krisplaner, kontinuitetsplaner och bygga larmlistor. Under en kris kan den användas för kommunikation på en säker och gemensam plattform som loggar händelser och beslut. Efter krisen kan den användas för att utreda vad som hänt och exempelvis bistå vid brottsutredningar.


Stanley Security Solutions (fd Niscayah) är den största elektroniska säkerhetsleverantören i Europa som erbjuder innovativa helhetslösningar inom säkerhet och brandskydd. Stanley Security Solutions finns i 14 europeiska länder med över 6000 medarbetare och 200 000 kunder och ingår i Stanley Black & Decker koncernen.

Stanley Security Solutions erbjuder hela säkerhetskedjan, från riskanalys och säkerhetsteknisk design, till installation, driftsättning och underhåll. Genom moderna larmcentralstjänster erbjuds också virtuell bevakning och rondering samt krisjour.
http://www.stanleysecuritysolutions.se


Om Securitas Technology

STANLEY Security är en global säkerhetsleverantör och erbjuder innovativa helhetslösningar inom säkerhet och brandskydd. Vi ingår i Stanley Black & Decker-koncernen med fler än 60 000 anställda runt om i världen. I Sverige finns STANLEY Security på mer än 30 orter med över 900 medarbetare. Vårt erbjudande omfattar hela säkerhetskedjan från riskanalys och design, via installation och driftsättning till underhåll och daglig hantering av säkerhet.