2012-08-28 18:55Pressmeddelande

Stanley Security Solutions och Niscayah blir ett varumärke och en branschledare i Europa

Nu förenas säkerhetsföretaget Niscayah med ägaren Stanleys säkerhetsdivision under det gemensamma varumärket Stanley Security Solutions. Genom varumärkessammanslagningen etablerar företaget en stark branschledare med europeisk branschexpertis, skarp säkerhetsteknik och en modern tjänsteportfölj som utvecklas i deras larmcentraler.

En ny branschledare i Europa bildas

Den 9 september 2011 förvärvade Stanley Black & Decker Niscayah. Ett år har gått och efter en integrationsfas mellan företagen går nu varumärkena samman. Den 12 september byter företaget namn till Stanley Security Solutions. Genom detta förenas styrkorna i Niscayahs tekniska expertis och branschkunskap med Stanleys pålitlighet och erbjudandeportfölj.

Under hösten kommer det nya varumärket introduceras i alla 14 länder runt om i Europa. Det nya bolaget har tillsammans 6200 medarbetare och över 200 000 kunder på den europeiska marknaden.

-       Det här varumärkesbytet är mer än ett profilbyte. Niscayahs och Stanley Security Solutions gemensamma styrkor kommer att erbjuda säkerhetsmarknaden ett överlägset kundvärde med moderna tjänster, internationell expertis och lokal service, säger David Källsäter, VD Niscayah AB och landschef för Stanley Security Solutions i Sverige.

Kunskap, skarp teknik och larmcentraler skapar konkurrenskraft
Genom sammangåendet växer styrkorna i företaget. Varje säkerhetsprojekt har tillgång till en stor europeisk expertis och kunskapsbank samt lösningar med avancerad säkerhetsteknik, som är internationellt certifierade och standardiserade.

Genom att vara en internationellt stark aktör kommer företaget att arbeta med en gemensam plattform för leverantörer och upphandling och med det kunna erbjuda den bästa tekniken från trygga leverantörer.

Med larmcentraler runt om i Europa utvecklas nya fjärrtjänster som ger kunderna fjärrstyrd drift, övervakning, hantering och underhåll av säkerhetstekniken.

Lönsam säkerhet i fokus
Genom att ersätta mantimmar med fjärrtjänster i larmcentralen för bland annat tillträdeskontroller, portvaktslösningar och larmverifiering, så minskar Stanley Security Solutions kostnader för säkerhetsarbetet hos kunderna. Moderna kameralösningar uppkopplade till specialiserade kameracentraler ersätter väktare. Ett annat sätt att skapa lönsamhet i kundernas säkerhetsarbete är Stanley Security Solutions nya satsning på konsulttjänster, s k Risk Management tjänster, där företag får hjälp med att identifiera och analysera risker, säkerhetsluckor och onödiga kostnader i samband med säkerhetsarbetet.

Service, nyckeln till kundernas förtroende
I den europeiska varumärkesundersökning som låg till grund för sammanslagningen av Niscayah och Stanley Security Solutions framgick tydligt att service är det som kunder värdesätter högst hos sin säkerhetspartner. Därför har Stanley Security Solutions och Niscayah nu tagit fram en gemensam värdegrund som ska verka för den högsta möjliga servicen, genom att vara tillförlitliga i termer av installations- och servicetid, öppna med att involvera kunderna i tjänsteutvecklingen, i framkant gällande säkerhetstrender, erbjuda lösningar som matchar olika branschers behov samt vara noggranna och effektiva i samarbetet med kund.

Stanley Security Solutions
Niscayah har gått samman med Stanley Security Solutions och är nu den största elektroniska säkerhetsleverantören i Europa som erbjuder innovativa helhetslösningar inom säkerhet och brandskydd. Stanley Security Solutions finns i 14 europeiska länder med över 6000 medarbetare och 200 000 kunder och ingår i Stanley Black & Decker koncernen. Vårt erbjudande omfattar hela säkerhetskedjan, från riskanalys och design, via installation och driftsättning till underhåll och daglig hantering av säkerhet.

Läs mer på www.niscayah.se


Om Securitas Technology

STANLEY Security är en global säkerhetsleverantör och erbjuder innovativa helhetslösningar inom säkerhet och brandskydd. Vi ingår i Stanley Black & Decker-koncernen med fler än 60 000 anställda runt om i världen. I Sverige finns STANLEY Security på mer än 30 orter med över 900 medarbetare. Vårt erbjudande omfattar hela säkerhetskedjan från riskanalys och design, via installation och driftsättning till underhåll och daglig hantering av säkerhet.