2014-06-03 09:52Pressmeddelande

Stanley Security Solutions startar högskoleutbildning i säkerhet

null

Foto:Shutterstock

Stanley Security Solutions har startat en högskoleutbildning för anställda som arbetar med säkerhet och risk samt vill vidareutbilda sig. Kursen bygger på ett samarbete mellan Högskolan i Borås, Riskhanteringsakademin och Stanley Security Solutions.

– Utbildningen handlar om att få en samlad och fördjupad kunskap inom säkerhet och risk. Ju större verktygslåda man har, desto större förståelse får man, inte minst för kundernas behov, säger Christoffer Tell, utbildningsansvarig på Stanley Security Solutions.

Kursen är en vidareutveckling av ett utbildningsprogram som såg dagens ljus redan 2007 och som därefter har genomförts ungefär en gång per år.

– Vi får även förfrågningar från kunder som visat intresse av att delta. Vi ser över dessa möjligheter eftersom ämnet och kursinnehållet i högsta grad är lika relevant för våra kunder som för oss, fortsätter Christoffer.

De som går kursen får utökade kunskaper inom en rad olika områden som säkerhetsjuridik, informationssäkerhet och brand. Olika sorters skydd, som till exempel mekaniskt, elektroniskt, aktivt, passivt och responderande, ingår i kursen, som även innehåller kris- och riskhantering där deltagarna exempelvis får lära sig mer om hotbilds- och sårbarhetsanalys.

– Kursen vänder sig till chefer, säljare och andra nyckelpersoner hos oss. Tanken är att de ska lära sig se saker på ett nytt sätt eller upptäcka sånt som de inte har sett tidigare. Och dessutom får de 7,5 högskolepoäng inom riskanalys, säger Christoffer Tell.

Kursen omfattar fyra träffar som sker under internatliknande former, bland annat på det militära skyddsområdet Känsö utanför Göteborg. Träffarna omfattar tre arbetsdagar vardera med ungefär en månads mellanrum mellan gångerna. Däremellan ska eleverna läsa in delar av det som ska avhandlas under kommande kursblock och arbeta med hemuppgifter. Det hela avslutas med en praktisk riskanalys som utförs på företag som valt att samarbeta med oss i denna utbildning.

Stanley Security Solutions (fd Niscayah) är den största elektroniska säkerhetsleverantören i Europa som erbjuder innovativa helhetslösningar inom säkerhet och brandskydd. Stanley Security Solutions finns i 14 europeiska länder med över 6000 medarbetare och 200 000 kunder och ingår i Stanley Black & Decker koncernen.

Stanley Security Solutions erbjuder hela säkerhetskedjan, från riskanalys och säkerhetsteknisk design, till installation, driftsättning och underhåll. Genom moderna larmcentralstjänster erbjuds också virtuell bevakning och rondering samt krisjour.
http://www.stanleysecuritysolutions.se


Om Securitas Technology

STANLEY Security är en global säkerhetsleverantör och erbjuder innovativa helhetslösningar inom säkerhet och brandskydd. Vi ingår i Stanley Black & Decker-koncernen med fler än 60 000 anställda runt om i världen. I Sverige finns STANLEY Security på mer än 30 orter med över 900 medarbetare. Vårt erbjudande omfattar hela säkerhetskedjan från riskanalys och design, via installation och driftsättning till underhåll och daglig hantering av säkerhet.