2013-02-21 16:11Pressmeddelande

Stanley Security Solutions VD slutar

David Källsäter, VD för Stanley Security Solutions, avslutar sitt operativa uppdrag i företaget den 21 februari 2013. I och med han har sagt upp sig på egen begäran flyttas det operativa ansvaret till den svenska ledningsgruppen, i väntan på en nyrekryterad VD för företaget. David Källsäter kommer att finnas kvar i företaget till juni 2013, som en rådgivare och ett stöd för den svenska ledningsgruppen.

David Källsäter tillträdde i mars 2010 och har sedan dess genomfört en rad omfattande förändringar i företaget och implementerat en ny strategi, en ny värdegrund och förfinat kundfokus med nya erbjudanden och ökad tillgänglighet för kunderna.

Nu, med det nya varumärket Stanley Security Solutions, väntar en ambitiös framtid i företaget. Bland annat kommer kundarbetet ytterligare intensifieras och företaget kommer att fortsätta att fokusera på direktrelationer med kunderna.

-  Sverige är en oerhört viktig marknad för oss, säger Massimo Grassi, VD för Stanley Security Solutions Europe. Med en tydlig marknadsförflyttning där den tekniska säkerheten utgör kärnan i kundens säkerhetslösning, och genom ett nära samarbete med våra kunder, går vi en spännande framtid till mötes med våra kunder genom ett fördjupat partnerskap byggt på förtroende.

För mer information kontakta:
Petra Skaffloth, PR och informationsansvarig Stanley Security Solutions.
Telefon: 010-4588271, e-post: petra.skaffloth@niscayah.se

Niscayah har gått samman med Stanley Security Solutions och är nu den största elektroniska säkerhetsleverantören i Europa som erbjuder innovativa helhetslösningar inom säkerhet och brandskydd. Stanley Security Solutions finns i 14 europeiska länder med över 6000 medarbetare och 200 000 kunder och ingår i Stanley Black & Decker koncernen.

Stanley Security Solutions erbjuder hela säkerhetskedjan, från riskanalys och säkerhetsteknisk design, till installation, driftsättning och underhåll. Genom moderna larmcentralstjänster erbjuds också virtuell bevakning och rondering samt krisjour.
http://www.stanleysecuritysolutions.se


Om Securitas Technology

STANLEY Security är en global säkerhetsleverantör och erbjuder innovativa helhetslösningar inom säkerhet och brandskydd. Vi ingår i Stanley Black & Decker-koncernen med fler än 60 000 anställda runt om i världen. I Sverige finns STANLEY Security på mer än 30 orter med över 900 medarbetare. Vårt erbjudande omfattar hela säkerhetskedjan från riskanalys och design, via installation och driftsättning till underhåll och daglig hantering av säkerhet.