2015-05-08 08:00Pressmeddelande

​Stanley Security tar över ICA:s säkerhetscenter

null

Stanley Security har tagit över driften av ICA Sveriges säkerhetscenter. Det innebär att Stanley Security hjälper och stöttar alla ICA:s verksamheter när incidenter inträffar.

Uppdraget sträcker sig över 3 år och innebär rent praktiskt att Stanley Security sköter det koordineringscenter dit alla butiker, lager och kontor i landet kan ringa när någonting inträffar. Tjänsten är inte en ersättning till 112-numret utan ytterligare ett stöd.

– För en handlare är det primära att ha en öppen butik och kunna komma tillbaka till vardagen om någonting inträffar, till exempel ett inbrott eller en vattenskada. I dessa fall kan Säkerhetscentret stötta handlaren genom exempelvis checklistor på vad som måste göras, t ex kontakta försäkringsbolag eller göra anmälan till Arbetsmiljöverket, säger Tove Christiansson, chef för Stanley Security Säkerhetscenter

Stanley Security Säkerhetscenter kan, när handlarna behöver ytterligare hjälp, också påbörja en lokal insats för att stödja eller leda arbetet på plats med hjälp av bl a utredare och krisledare.

Stanley Security ska även stötta de handlare som vill arbeta med det 13-punktsprogram (Skydd mot rån i handeln) som Brottsförebyggande rådet (Brå), Rikspolisstyrelsen och Handelns Arbetsmiljökommitté gemensamt tagit fram. Programmet handlar om olika åtgärder för att exempelvis minska risken för rån och att personal ska komma till skada. Handlarna genomför programmet på egen hand men Stanley Security kan hjälpa till med genomförandet, samt riskbedömning och eventuella åtgärder.

– ICA vill ge alla handlare en möjlighet att använda de här tjänsterna. Vi kan hjälpa dem för att vi är bra på säkerhet och Ica är bra på detaljhandel. Nu blir vi ytterligare ett stöd för dem så att de kan sköta sin kärnaffär, säger Lotta Elmfeldt, kundansvarig för ICA hos Stanley Security. 

STANLEY Security är en global säkerhetsleverantör och erbjuder innovativa helhetslösningar inom säkerhet och brandskydd. Vi ingår i Stanley Black & Decker-koncernen med fler än 45 000 anställda runt om i världen. I Sverige finns STANLEY Security på mer än 30 orter med över 800 medarbetare. Vårt erbjudande omfattar hela säkerhetskedjan från riskanalys och design, via installation och driftsättning till underhåll och daglig hantering av säkerhet. Läs mer på STANLEYSecurity.se


Om Securitas Technology

STANLEY Security är en global säkerhetsleverantör och erbjuder innovativa helhetslösningar inom säkerhet och brandskydd. Vi ingår i Stanley Black & Decker-koncernen med fler än 60 000 anställda runt om i världen. I Sverige finns STANLEY Security på mer än 30 orter med över 900 medarbetare. Vårt erbjudande omfattar hela säkerhetskedjan från riskanalys och design, via installation och driftsättning till underhåll och daglig hantering av säkerhet.