2022-08-09 07:59Pressmeddelande

STANLEY Security tecknar avtal med Swedish Match.

Snusfabriken i Kungälv

Swedish Match snusfabrik i Kungälv, en världsunik snusfabrik som tillhör en av världens mest avancerade fabriker för snustillverkning. Fabriken tillverkar ca 120 miljoner snusdosor per år och sysselsätter ca 390 anställda. Nu 19 år efter att fabriken slog upp dörrarna för första gången i Kungälv, var det dags att se över befintlig säkerhet, modernisera och övergå till en effektivare säkerhetsteknisk lösning som kombinerar både besökssystem, inbrotts-, passer-, kamera- och behörighets styrda accesssystem.

Efter flertal urvalsprocesser, referensbesök och avstämningar, beslutade sig Swedish Match för att välja STANLEY Security som säkerhetsleverantör och det överordnade säkerhetssystemet Pacom Unison och Origo som tillsammans kommer att integrera de olika disciplinerna.

STANLEY Security kommer att ansvara för drift och underhåll under hela avtalsperioden som löper på 36 månader.

”Vi på STANLEY Security är mycket glada och stolta över att få möjlighet att vara med och säkra en så stor site som Swedish Match fabriksanläggning i Kungälv” säger Niclas Gustafsson, Försäljning och – Marknadsdirektör STANLEY Security Sverige.


Om Securitas Technology

STANLEY Security är en global säkerhetsleverantör och erbjuder innovativa helhetslösningar inom säkerhet och brandskydd. Vi ingår i Stanley Black & Decker-koncernen med fler än 60 000 anställda runt om i världen. I Sverige finns STANLEY Security på mer än 30 orter med över 900 medarbetare. Vårt erbjudande omfattar hela säkerhetskedjan från riskanalys och design, via installation och driftsättning till underhåll och daglig hantering av säkerhet.