2016-07-01 10:28Pressmeddelande

STANLEY Security tryggar Nordstan

null

STANLEY Security Sverige kan stolt meddela att avtal slutits med Nordstan köpcentrum i Göteborg. Nordstan är ett av Sveriges ledande affärscentrum med 35 miljoner besökare om året på en yta av 156 000 kvm. Uppdraget för STANLEY Security omfattar förtroendet att med vår expertis strategiskt och operativt arbeta med säkerhets- och trygghetsskapande åtgärder i köpcentret. Detta i form av rådgivning och installation av tekniska säkerhets- och brandskyddssystem.

– STANLEY Securitys målsättning med samarbetet är att medverka till att Nordstan även fortsättningsvis håller en hög nivå gällande trygghet och säkerhet för köpcentrets kunder, besökare, leverantörer, medarbetare och allmänhet. Detta är ett mycket spännande projekt och vi är verkligen glada över det förtroende som Nordstan ger oss säger Johan Lenander, Försäljningschef på STANLEY Security.

Att kunna erbjuda kunder en helhetslösning är något STANLEY Security tycker är otroligt viktigt. Vi tror på att följa våra kunder igenom hela processen, från riskanalys och design till fortsatt underhåll och hantering av lösningen. Detta skapar mervärde för både kund och STANLEY Security som företag då det ger möjlighet till kontinuerlig översyn på kundens behov.

– Detta är även en mycket intressant affär ur ett teknikperspektiv eftersom vi hjälper Nordstan med en helhetslösning som täcker samtliga systemdelar samt även fastighetslarm och uppförandet av ny bevakningscentral säger Christian Blomster, Försäljning/Systemspecialist.

STANLEY Security är en global säkerhetsleverantör och erbjuder innovativa helhetslösningar inom säkerhet och brandskydd. Vi ingår i Stanley Black & Decker-koncernen med fler än 45 000 anställda runt om i världen. I Sverige finns STANLEY Security på mer än 30 orter med över 800 medarbetare. Vårt erbjudande omfattar hela säkerhetskedjan från riskanalys och design, via installation och driftsättning till underhåll och daglig hantering av säkerhet.

Läs mer på STANLEYSecurity.se

STANLEY Security är en global säkerhetsleverantör och erbjuder innovativa helhetslösningar inom säkerhet och brandskydd. Vi ingår i Stanley Black & Decker-koncernen med fler än 45 000 anställda runt om i världen. I Sverige finns STANLEY Security på mer än 30 orter med över 800 medarbetare. Vårt erbjudande omfattar hela säkerhetskedjan från riskanalys och design, via installation och driftsättning till underhåll och daglig hantering av säkerhet. Läs mer på STANLEYSecurity.se


Om Securitas Technology

STANLEY Security är en global säkerhetsleverantör och erbjuder innovativa helhetslösningar inom säkerhet och brandskydd. Vi ingår i Stanley Black & Decker-koncernen med fler än 60 000 anställda runt om i världen. I Sverige finns STANLEY Security på mer än 30 orter med över 900 medarbetare. Vårt erbjudande omfattar hela säkerhetskedjan från riskanalys och design, via installation och driftsättning till underhåll och daglig hantering av säkerhet.