2016-05-18 17:00Pressmeddelande

STANLEY Securitys olika flexibla tjänster uppskattas av kunder

null

STANLEY Security har en stark tillväxt. STANLEY Security arbetar kontinuerligt med att ta fram nya flexibla och effektiva tjänster som ska möta kunders föränderliga behov. Vi kan se att många av våra tjänster verkligen uppskattas av våra kunder, däribland våra kameratjänster via vår larmcentral och vår finansiella lösning STANLEY Assure™.

Varje dag hanterar STANLEY Security kameraanläggningar ute hos kunder. Vi har ett antal kameror uppkopplade inom olika miljöer och verksamheter samt flertalet operatörer som hanterar dessa. De vanligaste och mest uppskattade tjänsterna innefattar driftsättning, larmverifiering, funktionskontroll och framförallt möjligheten till att kunna få utdrag av bildmaterial som vi ser har blivit mer och mer frekvent i takt med att stölder och andra händelser ökar på vissa håll, specifikt inom handel. Att våra kunder kan välja att lägga skötseln av kamerasystemet på STANLEY Security är mycket uppskattat eftersom att det kan vara en utmaning att hålla sin egen personal uppdaterad i systemfunktionerna då man oftast endast arbetar i systemet kanske 3-4 tillfällen per år.

En funktionshyra med STANLEY Assure™ är ett annat mycket uppskattat upplägg i takt med att kunder vill ha fler smarta finansiella lösningar. Fler och fler kunder väljer denna funktion där STANLEY Security tar helhetsansvaret med snabba och enkla processer vid eventuella avbrott. Det är ett flexibelt upplägg som kontinuerligt byggs upp efter kundens behov, det vill säga, behöver man ändra i avtalet, byta ut eller utöka vissa funktioner så går det bra att göra det. Allt för att kundens behov ska kunna mötas, när de behöver mötas.

Vi ser att det blir vanligare att STANLEY Security får ta ett helhetsansvar över hela leveransen hos våra kunder från teknisk och fysisk säkerhet såväl som utbildningar och riskanalyser. Enkelheten i att ha en kontaktperson för alla delar är något som värderas högt av våra kunder. För våra större kunder har vi en KAM som är väl insatt i kundens verksamhet och kan skräddarsy lösningar tillsammans med kunden och STANLEY Securitys organisation på ett hos kunderna mycket uppskattat sätt.

Vill du veta mer om våra olika tjänster samt ta kontakt, läs mer på STANLEYsecurity.se

STANLEY Security är en global säkerhetsleverantör och erbjuder innovativa helhetslösningar inom säkerhet och brandskydd. Vi ingår i Stanley Black & Decker-koncernen med fler än 45 000 anställda runt om i världen. I Sverige finns STANLEY Security på mer än 30 orter med över 800 medarbetare. Vårt erbjudande omfattar hela säkerhetskedjan från riskanalys och design, via installation och driftsättning till underhåll och daglig hantering av säkerhet. Läs mer på STANLEYSecurity.se


Om Securitas Technology

STANLEY Security är en global säkerhetsleverantör och erbjuder innovativa helhetslösningar inom säkerhet och brandskydd. Vi ingår i Stanley Black & Decker-koncernen med fler än 60 000 anställda runt om i världen. I Sverige finns STANLEY Security på mer än 30 orter med över 900 medarbetare. Vårt erbjudande omfattar hela säkerhetskedjan från riskanalys och design, via installation och driftsättning till underhåll och daglig hantering av säkerhet.