2007-12-21 09:24Pressmeddelande

Starkare närvaro i Nederländerna

Securitas Systems har förvärvat Installerende Partners.
Köpeskillingen är i intervallet 5-7x EBITDA.


Installerende Partners har mer än 20 års erfarenhet inom säkerhetsbranschen och tillhandahåller integrerad säkerhets- samt IP satellit tjänster till stora kunder i centrala Holland. Försäljning för år 2006 var cirka 26 MSEK (2.8 MEUR) och företaget har 25 anställda.

Installerende Partners är en erfaren verksamhet inom integrerade säkerhetssystem och är välkänt för att tillhandahålla högkvalitativa skräddarsydda säkerhetssystem till sina kunder.

”Med förvärvet av Installerende Partners, förstärker vi vår position i Nederländerna. Förvärvet är i linje med Systems strategi att säkerställa och stärka vår position som integratör av säkerhetssystem på den Nederländska marknaden” säger Juan Vallejo, VD och koncernchef för Securitas Systems AB.


Ytterligare information:
Åsa Larsson, IR och Kommunikationschef +46 (0)10 458 8017


Detta pressmeddelande finns även på Securitas Systems hemsida: www.securitassystems.com


Securitas Systems AB (publ) är en världsledande säkerhetspartner som erbjuder kompletta säkerhetslösningar för kunder med höga krav på säkerhet inom marknadssegment som bank och finans, industri, försvar, sjukvård och detaljhandel. Systems tjänster är baserade på modern teknologi och inkluderar tillträdeskontroll, videoövervakning, inbrottsskydd, och brandskydd.


Om Securitas Technology

STANLEY Security är en global säkerhetsleverantör och erbjuder innovativa helhetslösningar inom säkerhet och brandskydd. Vi ingår i Stanley Black & Decker-koncernen med fler än 60 000 anställda runt om i världen. I Sverige finns STANLEY Security på mer än 30 orter med över 900 medarbetare. Vårt erbjudande omfattar hela säkerhetskedjan från riskanalys och design, via installation och driftsättning till underhåll och daglig hantering av säkerhet.