2011-04-28 11:18Pressmeddelande

Stor nordisk order i hamn när Game väljer Niscayahs säkerhetsteknik

null

Games samtliga butiker i Sverige och Norge har en spännande tid framför sig. Niscayah installerar nu en kombinerad säkerhetslösning som inte bara kan minska svinn utan även öka försäljningen.

Game har valt Niscayah som leverantör av två nya säkerhetslösningar. Butikerna får en ny kameralösning som kan minska svinn, generera bättre bevismaterial vid brott, och ge ökad trygghet. Dessutom installeras kundräkningskameror. Genom att matcha försäljningssiffror med insamlad statistik på exempelvis antalet kunder, vid olika tidpunkter, i olika butiker, kan Game nu upptäcka intressanta kundmönster. 

– Inför ett sådant här stort projekt var det viktigt för oss att välja en pålitlig säkerhetspartner. Niscayah har vi arbetat med sedan fem år tillbaka och känner oss trygga med. Responsen från butikspersonalen är odelat positiv. Många tror på framförallt minskat svinn och vi ser alla fram emot att lära oss av statistiken, säger Johan Strömblad, säkerhetsansvarig på Game.

– Fördelarna med dessa två lösningar är många och vi kommer nog att se talande resultat redan inom ett halvår. Att erbjuda fler marknads- och försäljningsavdelningar kundräkningsstatistik ligger i Niscayahs nära framtid. Jag ser ett ökat intresse på marknaden och av Game har vi nu fått ett rikstäckande och strategiskt viktigt uppdrag, säger Johan Grimstig, kundansvarig på Niscayah. 

Lösningen bygger på en modern IP-baserad mjukvaruplattform. Denna kopplas sedan in i Games nätverk så att de själva kan administrera till exempel bildhämtning. Kundräkningskameran kopplas också in i Games nätverk och integreras i affärssystemet. Här går berörda chefer in för att hämta olika typer av statistik som underlag för att t ex kunna optimera personalplaneringen. Satsningen har möjliggjorts genom stora förstudier som Niscayah gjort tillsammans med Games IT-avdelning.

För mer information:
Johan Grimstig, Key Account Manager Niscayah Sverige
Telefon: 010-458 71 33, e-post: johan.grimstig@niscayah.se

Cecilia Zarbell, Marknadschef Niscayah Sverige
Telefon: 010-458 82 29, e-post: cecilia.zarbell@niscayah.se


Om GAME Stores Group Sweden AB:

We're Europe's leading video games retailer. Our vision is to be our customers' first choice for all of their gaming needs. In our stores, online and in many digital arenas, we help customers learn about, play with, buy and download all their favourite gaming content.

Om Niscayah:
Niscayah är specialister på tekniska säkerhetssystem och säkerhetstjänster. Niscayah Sverige ingår i Niscayah Group AB (publ), som finns i 14 länder i Europa samt i USA. I Sverige har företaget närmare 800 anställda och kontor på 46 orter. Företaget erbjuder bland annat kameraövervakning, hantering av säkerhetslösningar, teknisk service, larmcentralstjänster och fjärrtjänster. www.niscayah.se


Om Securitas Technology

STANLEY Security är en global säkerhetsleverantör och erbjuder innovativa helhetslösningar inom säkerhet och brandskydd. Vi ingår i Stanley Black & Decker-koncernen med fler än 60 000 anställda runt om i världen. I Sverige finns STANLEY Security på mer än 30 orter med över 900 medarbetare. Vårt erbjudande omfattar hela säkerhetskedjan från riskanalys och design, via installation och driftsättning till underhåll och daglig hantering av säkerhet.