2010-01-07 16:47Pressmeddelande

Tidsam har tecknat avtal med Niscayah

Sveriges största tidningsdistributör Tidsam har tecknat avtal med Niscayah. I avtalet ingår konsult- och utbildningstjänster inom förebyggande brandskydd, samt en verksamhetsanpassad struktur gällande det Systematiska Brandskyddsarbetet (SBA). Avtalet innebär högre brandskydd för Tidsam och deras kunder.

- Det här höjer personalens kunnande och vi får en helhetsbild över lagar och regler kring brandskydd. Vi får även allmänna råd och en lättillgänglig brandskyddsdokumentation via nätet, berättar Ingemar Karlsson, inköpsansvarig på Tidsam.

Att avtalet täcker helheten inom förebyggande brandskydd och Systematiskt Brandskyddsarbete är väldigt smidigt tycker Ingemar Karlsson. Och brandskyddsdokumentation via nätet ser han som en mycket viktig del i helheten:

- Den ska vara lättöverskådlig och lättillgänglig. Alla ska kunna gå in och se hur läget är.


För ytterligare information:
Hans Relefors, regionchef, Niscayah AB 010-458 75 71

Detta pressmeddelande finns även på Niscayahs hemsida: www.niscayah.se

 

Niscayah AB, som ingår i Niscayah Group AB (publ.), är Sveriges ledande säkerhetspartner inom teknisk säkerhet. Tillsammans med våra kunder utvecklar vi innovativa och kostnadseffektiva system och tjänster, för att minimera risker och konsekvenser i samklang med kundernas kärnverksamheter och lönsamhetskrav.

Om Tidsam:

  • Tidsam är Sveriges största distributör av tidskrifter.
  • Tidsam distribuerar ett sortiment om ca 400 titlar till ca 8000 återförsäljare.
  • Återförsäljarna återfinns i svensk handel, bland de stora dagligvaru- och   servicehandelskedjorna, men består också av fristående butiker.
  • 2008 levererades 125 miljoner exemplar av drygt 4000 utgåvor, i drygt 4,2 miljoner paket.
  • Konsumentomsättningen i återförsäljarledet av Tidsams sortiment var 2008 ca 2 miljarder.
  • Huvudkontoret är placerat i Stockholm.
  • All distribution utgår från Värnamo.
  • Totalt arbetar ca 150 personer inom Tidsam.


Om Securitas Technology

STANLEY Security är en global säkerhetsleverantör och erbjuder innovativa helhetslösningar inom säkerhet och brandskydd. Vi ingår i Stanley Black & Decker-koncernen med fler än 60 000 anställda runt om i världen. I Sverige finns STANLEY Security på mer än 30 orter med över 900 medarbetare. Vårt erbjudande omfattar hela säkerhetskedjan från riskanalys och design, via installation och driftsättning till underhåll och daglig hantering av säkerhet.