2008-03-14 10:40Pressmeddelande

Valberedningen för Securitas Systems AB föreslår ny styrelseordförande

Valberedningen för Securitas Systems kommer inför årsstämman den 22 april 2008 att föreslå Jorma Halonen som ny styrelseledamot och styrelseordförande för perioden fram till årsstämman 2009. Nuvarande styrelseordförande Melker Schörling har avböjt omval.

Jorma Halonen (född 1948), civilekonom, är vice verkställande direktör för AB Volvo och ställföreträdande koncernchef för Volvokoncernen sedan 2004. Han var verkställande direktör för Volvo Lastvagnar 2001-2004. Jorma Halonen är även styrelseordförande i Nissan Diesel.

Securitas Systems AB:s valberedning inför årsstämman 2008 har bestått av:
Gustaf Douglas (SäkI AB och Investment AB Latour)
Melker Schörling (Melker Schörling AB)
Marianne Nilsson (Swedbank Robur Fonder)
Mats Tunér (SEB Fonder)

Tillsammans representerar valberedningen 29 procent av aktierna och 50 procent av rösterna i Securitas Systems.

För ytterligare information:
Åsa Larsson, IR- och Kommunikationschef +46 70 660 7433

Detta pressmeddelande finns även att läsa på: www.securitassystems.com

Securitas Systems AB (publ) är en världsledande säkerhetspartner som erbjuder kompletta säkerhetslösningar för kunder med höga krav på säkerhet inom marknadssegment som bank och finans, industri, försvar, sjukvård och detaljhandel. Systems tjänster är baserade på modern teknologi och inkluderar tillträdeskontroll, videoövervakning, inbrottsskydd, och brandskydd.


Om Securitas Technology

STANLEY Security är en global säkerhetsleverantör och erbjuder innovativa helhetslösningar inom säkerhet och brandskydd. Vi ingår i Stanley Black & Decker-koncernen med fler än 60 000 anställda runt om i världen. I Sverige finns STANLEY Security på mer än 30 orter med över 900 medarbetare. Vårt erbjudande omfattar hela säkerhetskedjan från riskanalys och design, via installation och driftsättning till underhåll och daglig hantering av säkerhet.