2013-05-23 09:38Pressmeddelande

Vapiano standardiserar säkerheten i restaurangerna

Restaurangkedjan Vapiano standardiserar säkerheten i sina restauranger med hjälp av Stanley Security Solutions inbrottsskydd och kameraövervakning. Tre av de sju restaurangerna i Stockholm är först ut i Vapianos effektivisering och standardisering av säkerheten – med inbrottslarm, kamera och lås från Stanley Security Solutions.

Restaurangkedjan Vapiano standardiserar säkerheten i sina restauranger med hjälp av Stanley Security Solutions inbrottsskydd och kameraövervakning. Tre av de sju restaurangerna i Stockholm är  först ut i Vapianos effektivisering och standardisering av säkerheten – med inbrottslarm, kamera och lås från Stanley Security Solutions. Tidigare har Vapiano haft många olika lösningar för säkerhet och haft svårt att överblicka säkerhetsnivåerna totalt sett.

Nu satsar kedjan på säkerhet specifikt, eftersom man vill ha synlighet i kostnader, standardiserade lösningar och specifik kunskap om säkerhet.

Genom Stanley Security Solutions bildövervakningslösning samordnas de kameror som Vapiano har idag. Istället för att hantera bildmaterialet på varje ställe så sker nu detta centralt med hjälp av Stanley Security Solutions säkerhetscentral med specifik kamerakompetens.  Just tillgången till kompetensen om kamera och tillståndsansökningar hos länsstyrelsen har varit till stor hjälp för Vapiano, som nu har fått kameratillstånd för tre restauranger. 

-  Alltfler kedjor väljer att samla sina lösningar hos en leverantör som kan hantera hela kedjans säkerhetsbehov; från riskanalys till löpande bevakning.  Att då använda sig av en säkerhetspartner med specialistkompetens är ett tryggt sätt att garantera kvaliteten på säkerheten, säger Annika Roupé, försäljningsdirektör på Stanley Security Solutions.

För mer information:
Petra Skaffloth, PR och informationsansvarig, Stanley Security Solutions
Telefon: 010 – 458 82 71
E-post: petra.skaffloth@niscayah.se

Stanley Security Solutions(fd Niscayah) är den största elektroniska säkerhetsleverantören i Europa som erbjuder innovativa helhetslösningar inom säkerhet och brandskydd. Stanley Security Solutions finns i 14 europeiska länder med över 6000 medarbetare och 200 000 kunder och ingår i Stanley Black & Decker koncernen.

Stanley Security Solutions erbjuder hela säkerhetskedjan, från riskanalys och säkerhetsteknisk design, till installation, driftsättning och underhåll. Genom moderna larmcentralstjänster erbjuds också virtuell bevakning och rondering samt krisjour.


Om Securitas Technology

STANLEY Security är en global säkerhetsleverantör och erbjuder innovativa helhetslösningar inom säkerhet och brandskydd. Vi ingår i Stanley Black & Decker-koncernen med fler än 60 000 anställda runt om i världen. I Sverige finns STANLEY Security på mer än 30 orter med över 900 medarbetare. Vårt erbjudande omfattar hela säkerhetskedjan från riskanalys och design, via installation och driftsättning till underhåll och daglig hantering av säkerhet.