2022-02-10 07:55Pressmeddelande

STANLEY Security släpper Trendrapport 2022

STANLEY Security Trendrapport 2022STANLEY Security Trendrapport 2022

 

STANLEY Security släpper för tredje året i rad sin branschtrendrapport. Den avslöjar de nyckelteman som branschledare förväntar sig kommer att forma säkerhetsbranschen under 2022 och framåt.

Rapporten – som innehåller insikter från STANLEY Securitys säkerhetsexperter, andra ledande innovatörer inom säkerhetsteknik och slutanvändare – speglar förändringar i hur organisationer prioriterar när de kommer ur pandemin. Dessutom tar rapporten en djupare titt på hur säkerhetsteknik kan användas för att stödja dessa prioriteringar och omdefiniera affärsverksamheten.

Vid sidan av viktiga trender belyser rapporten betydelsefulla resultat från en nyligen genomförd undersökning gjord av STANLEY Security. Resultaten beskriver hur organisationer är mer intresserade än någonsin av att implementera säkerhetslösningar som kan hjälpa dem att lösa viktiga affärsutmaningar.

"Säkerhet är mycket mer än att skydda organisationer, tillgångar och människor; det kan även erbjuda organisationer en konkurrensfördel”, säger Matthew Kushner, STANLEY Security Global President. STANLEY Securitys Trendrapport 2022 fokuserar på just det – hur tekniken och de insikter den ger kan stärka företag. Den belyser hur tillämpning och innovation inom branschen kan hjälpa organisationer att integrera säkerhetsteknik för att bli mer proaktiva och effektiva.

 

Hälsa, trygghet och säkerhet kommer att ligga i framkant av hybrida arbetskraftsmodeller

Med det fortsatta antagandet av hybrida arbetsmodeller över hela världen kommer organisationer sannolikt att fortsätta att arbeta förebyggande för att lösa kommande utmaningar och problem när det gäller att hantera just hälsa, trygghet och säkerhet på arbetsplatsen under 2022.

STANLEY Securitys undersökning identifierade att en av företagsledares främsta oro när det gäller att anamma hybridmodellen är säkerheten för deras organisations tillgångar, inklusive deras lager, utrustning och resurser (72 %). Fortsättningsvis oroade man sig över att hänga med i tekniska framsteg och fortsatt digitalisering (69 %) samt hälsa och säkerhet för deras medarbetare och kunder (59 %).

Två viktiga trender som STANLEY Security förutspår för 2022 inkluderar navigering i framtiden på arbetsplatsen och en "alltid redo"-strategi för säkerheten. Skyddet har nu utökats utanför kontorets dörrar till att omfatta medarbetares hem. För att hålla dem trygga Och säkra måste organisationer överväga övergripande lösningar för att säkerställa medarbetares välbefinnande, oavsett varifrån de arbetar. Utöver detta, måste företag få en bättre helhetsbild över säkerheten i sina anläggningar eftersom lokalerna inte längre är fullt bemannade.

 

AI, maskininlärning och avancerad analys kommer att användas för både skydd och optimering

Att göra mer med mindre är inte längre ett alternativ utan en nödvändighet för många. I Trendrapport 2022 förutspår STANLEY Security att automatiseringen kommer att bli en nyckeltrend för 2022.

Organisationer har alltmer begränsade resurser, inklusive tid för arbete. Som ett resultat vänder sig många ofta till automatisering för att utföra uppgifter och uppnå mål. STANLEY Securitys undersökning identifierade AI, maskininlärning och avancerad analys som begynnande möjligheter för organisationer under 2022. De främsta anledningarna bland företagsledare till att försöka implementera dessa tekniker innefattar att optimera sin verksamhet (78 %), att skydda sina medarbetare (66 %) och deras tillgångar (66 %).

Det senaste året har även leverantörskedjor påverkats negativt, vilket orsakat förseningar i leveranser och störningar runt om i världen. STANLEY Security förutspår att ”skydda försörjningskedjan” kommer att vara en nyckeltrend 2022 med AI, maskininlärning och säkerhetsteknik som kommer att spela en avgörande roll för att skydda mot framtida störningar. Med så många tillämpningar av säkerhetsteknik över hela försörjningskedjan kommer fler och fler organisationer att börja utnyttja tekniken under 2022 och framåt.

 

Skärningspunkten mellan 5G, säkerhet och IoT 2.0

En av de mest spännande möjligheterna och förutspådda trenderna för säkerhetsbranschen under 2022 är skärningspunkten mellan 5G, säkerhet och IoT 2.0. Utbyggnaden av RTLS-teknik, storskalig anslutning och tillgänglighet för 5G samt kraften hos IoT-aktiverade säkerhetslösningar förväntas ge väldiga operativa fördelar för företag.

Av de företag som redan har integrerat 5G-teknik i sin verksamhet var de mest rapporterade fördelarna ökad effektivitet med arbetsprocesser och resultat (72 %), förbättrat sätt att hantera data (57 %) samt förbättrade möjligheter för distansarbete (47 %).

STANLEY Securitys undersökning visade att nästan hälften (48 %) av de tillfrågade företagen funderar på att ta till sig 5G-teknik under de kommande 18 månaderna. Denna användning kommer att driva en ny generation av tillgångsspårning och miljöövervakningslösningar. Mer så, när enheterna blir mindre, snabbare och billigare, kommer befolkningen av IoT att växa exponentiellt, vilket skapar ytterligare möjligheter för företag.

För att se hela rapporten, som beskriver 10 nyckeltrender för säkerhetsbranschen under 2022, klicka här: https://www.stanleysecurity.com/sv/trenderOm Securitas Technology

STANLEY Security är en global säkerhetsleverantör och erbjuder innovativa helhetslösningar inom säkerhet och brandskydd. Vi ingår i Stanley Black & Decker-koncernen med fler än 60 000 anställda runt om i världen. I Sverige finns STANLEY Security på mer än 30 orter med över 900 medarbetare. Vårt erbjudande omfattar hela säkerhetskedjan från riskanalys och design, via installation och driftsättning till underhåll och daglig hantering av säkerhet.