2022-02-14 07:50Pressmeddelande

STANLEY Security tecknar ramavtal med Sjöfartsverket

Sjöfartsverket Norrköping. Foto: Mikael KarlinSjöfartsverket Norrköping. Foto: Mikael Karlin

STANLEY Security har tecknat ett exklusivt och nationellt ramavtal på två år med Sjöfartsverket, med start 1 mars, efter en upphandling enligt LOU (Lagen om offentlig upphandling). Avtalet omfattar installations- och servicetjänster samt larmcentralstjänster, vilket innebär att hela STANLEYs portfölj av säkerhetsteknik ingår i avtalet. Dessutom bygger man vidare på sin Unison-plattform som redan finns implementerad på Sjöfartsverket.

Vi är mycket glada och stolta över att STANLEY Security har tecknat detta ramavtal som ensamma aktörer, säger Niclas Gustafsson, Försäljnings- och marknadsdirektör på STANLEY Security. Sjöfartsverket har en stor mängd fastigheter av väldigt varierande slag och storlekar. Allt ifrån fyrar till helikopterbaseringar ingår, vilket gör denna affär extra spännande. Det ger oss möjligheten att utöka vår expertis ytterligare genom att säkra upp anläggningar som vi sällan arbetat med tidigare. Vi får chansen att utnyttja vår stora teknikportfölj och breda kunskap inom företaget genom de varierade behov Sjöfartsverket har, avslutar Niclas.Om Securitas Technology

STANLEY Security är en global säkerhetsleverantör och erbjuder innovativa helhetslösningar inom säkerhet och brandskydd. Vi ingår i Stanley Black & Decker-koncernen med fler än 60 000 anställda runt om i världen. I Sverige finns STANLEY Security på mer än 30 orter med över 900 medarbetare. Vårt erbjudande omfattar hela säkerhetskedjan från riskanalys och design, via installation och driftsättning till underhåll och daglig hantering av säkerhet.